Kiedyś miałem ukochaną / Once I had a baby / Einmal hatte ich eine Geliebte

Kiedyś miałem ukochaną

Kiedyś miałem ukochaną
A jej miłość była też moją
Kiedyś miałem ukochaną
w tej rzece czasu

Patrzyłem jej w oczy
w tej wzburzonej rzece
Patrzyłem jej w oczy
i trzęsłem się

Gdy spaceruję pokornie
tą rzeką do morza
Błagam cię Panie
proszę pozwól mi zobaczyć ją znowu

Trzęsłem się jak małe dziecko
które płacze za piersią matki
Trzęsłem się jak małe dziecko
bo wiedziałem jesteś najlepsza

Kiedyś byłem kobietą
I twój sen był też moim
Kiedyś byłem kobietą
Lecz ma miłość była zbrodnią

Gdy spaceruję pokornie tą rzeką do morza
Błagam cię Panie: proszę pozwól zobaczyć mi ją znowu.

Tłum. z jęz. angielskiego
Pro Jana Budaře

Once I had a baby

.
/ E / E / E / E / E / E / E / E /
Once I had a baby / E / E / E / E / 4
And her love was also mine / Fis moll / As / E / E / 4
Once I had a baby / E / E / A7 / G / 4
in this river of time / E / A7 / E / E / E / G / E / E / 8 ,
/ E / E / E / E / 4
.
I looked in her eyes / E / E / E / E /
in this skipping river / Fis moll / As / E / E /
I looked in her eyes / E / E / A7 / G /
and I was shivered / E / A7 / E / E / E / G / E / E /
/ E / E / E7 / E7 /
.
While I´m walking humbly / A7 / A7 / A7 / A7 /
by this river to the sea / E / E / E / E /
I´m bagging you my Lord: / A7 / A7 / A7 / A7 /
please let me see her again./ G / G / Fis / Fis / H7 / H7 / E / E /
/ E / E / E / E /
.
I was shivered like a little child
that cries for mother´s breast
I was shivered like a little child
Cause I knew you the best / I knew you´re the best

.
Once I was a woman
And your dream was also mine
Once I was a woman
But my love was a crime

While I´m walking humbly by this river to the sea
I´m bagging you my Lord: please let me see her again.
Einmal hatte ich eine Geliebte


Einmal hatte ich eine Geliebte
und ihre Liebe war auch meine.
Eimnal hatte ich eine Geliebte
in diesem Fluss der Zeit.


Ich schaute in ihre Augen
in diesem aufgewühltem Fluss,
ich schaute in ihre Augen
und erzitterte.


Wenn ich demütig spazieren gehe,
durch den Fluss bis zum Meer,
flehe ich dich an, Gott,
bitte, erlaube mr sie wieder zu sehen.


Ich erzitterte wie ein kleines Kind,
das für die Brust seines Mutters weinte.
Ich erzitterte wie ein kleines Kind,
denn ich wusste, dass du die beste warst.


Einmal war ich eine Frau
und dein Traum war auch meiner.
Einmal war ich eine Frau,
jedoch war meine Liebe ein Verbrechen.


Wenn ich demütig durch den Fluss spazieren gehe,
flehe ich dich an, Gott, bitte, erlaube mir
sie wieder zu sehen.