Blind from love / Ślepy z miłości / Slepý láskou

Ślepy z miłości

Dobry Boże, Ty mnie masz
Dobry Boże, Ty mnie masz
Dobry Boże, Ty mnie masz
Mimo że naruszam Twoje zasady

Dobry Boże, Ty mnie kochasz
Dobry Boże, Ty mnie kochasz
Dobry Boże, Ty mnie kochasz
Mimo że łkam ten swój blues

Dobry Boże, Ty mnie widzisz
Dobry Boże, Ty mnie widzisz
Dobry Boże, Ty mnie widzisz
Mimo że jestem zaślepiony miłością

Dobry Boże, Ty mnie prześladujesz
Dobry Boże, Ty mnie prześladujesz
Dobry Boże, Ty mnie prześladujesz
Mimo że Cię na górze nie widzę

(Tłum. z języka czeskiego)

                     
Blind from love

Good lord you’ve got me
good lord yes you’ve got me
even when
I’m gonna break your rules

Good lord you love me
good lord yes you love me
even when
I’m weaping my blues

good lord you see me
good lord yes you see me
even when
I’m blind from love

good lord  you hunt me
good lord yes you hunt me
even when
I can’t see you above


Dobrý bože ty mĕ máš
Dobrý bože ty mĕ máš
Dobrý bože ty mĕ máš
I když poruším tvoje pravidla

Dobrý bože ty mĕ miluješ
Dobrý bože ty mĕ miluješ
Dobrý bože ty mĕ miluješ
I když lkám to svoje blues

Dobrý bože ty mĕ vidíš
Dobrý bože ty mĕ vidíš
Dobrý bože ty mĕ vidíš
I když jsem slepý láskou

Dobrý bože ty mĕ pronásleduješ
Dobrý bože ty mĕ pronásleduješ
Dobrý bože ty mĕ pronásleduješ
I když tě nahoře nevidím