MIRKA

                                         
          
Mirka

Řek jsem jí Mirko, Mirko, Mirko
život je jako pírko
ve větru

Jsou chvilky hezký, jsou chvilky těžký
a stejně nakonec
skoro pořád
chodíš pěšky

A když si sedneš, anebo lehneš,
probudíš se, pak zase spíš a pak si řekneš,
život je jako pírko ve větru

Mirka mi pak šeptla,
že co se pírka týká,
že se to tak často říká
takhle nějak fádně
vnímá to však stejně,
když se cítí špatně,
jak se říká na dně.

Jako by jí zvláštní vítr
nesl kamsi s hejny pírek
a do krabičky od sirek
má chuť se někdy schovat
a normálně se zavřít
a tak nějak tam dožít.
Já jsem chvíli mlčel
popřemýšlel o tom
a pak jsem prostě řekl:

Jsou chvilky těžký, jsou chvilky hezký
a stejně nakonec skoro pořád
chodíš pěšky


Mirka se pak zvedla
chvíli na mě koukala,
mlčela, koukala, koukala a mlčela 
a pak šla domů
pěšky


I said Mirka, Mirka, Mirka
life is like a feather
in the wind

There are difficult times, there are beautiful times
and anyway
you almost always
go everywhere on foot

And if you sit down, or lie down
you wake up, then you sleep again, and then you say
life is like a feather in the wind

Then Mirka whispered to me
that as far as the feather’s concerned
that people often say it like this
in such a boring way
but she feels it in the same way
when she feels bad
all washed up, as you say

As if a strange wind
was carrying her somewhere with the cloud of feathers
and into a match box
she sometimes feels like hiding
and just locking herself in
and somehow living there till the end of her days.
I fell silent for a time
thought about it
and then I simply said:

There are difficult times, there are beautiful times
and anyway you almost always
go everywhere on foot


Mirka then got up
looked at me a while
was silent and stared, stared and was silent
and then went home
on foot
MIRKA
J. Budař / J. Budař

Powiedziałem jej: Mirko, Mirko, Mirko
życie jest jak piórko
na wietrze

Są chwile piękne, są chwile trudne
i tak samo w końcu prawie wciąż
chodzisz pieszo

A kiedy usiądziesz
albo się położysz
obudzisz się
potem znowu śpisz i potem powiesz sobie
życie jest jak piórko na wietrze

Mirka mi potem zaszeptała
że jeśli chodzi o piórka
to się tak często mówi
właśnie tak jakoś nudno
to się rozumie przecież tak samo
gdy się czuje źle
jak to się mówi u kresu sił

Tak jakby ją niezwykły wiatr
niósł dokądś ze stertą piórek
i do pudełka zapałek
miał ochotę kiedyś opaść
i normalnie się zamknąć
i w ten sposób jakoś tam zakończyć życie
chwilę milczałem
przemyślałem to
i potem po prostu powiedziałem:
Są chwile trudne, są chwile piękne
i tak samo w końcu prawie wciąż
chodzisz pieszo

Mirka potem wstała
przez chwilę na mnie patrzyła
milczała, patrzyła
patrzyła i milczała
i potem poszła do domu
pieszo

Są chwile piękne, są chwile trudne
i tak samo w końcu prawie wciąż
chodzisz pieszo…
                                                                             
                                                                         
                                                                   

Mirka

Ich sagte zu ihr: Mirka, Mirka, Mirka,
das Leben ist wie ein Feder
im Wind

Es gibt schöne Momente, es gibt schwierige Momente
und du gehst genauso schließlich fast fortwährend
zu Fuß

Und wenn du dich setzt
oder du legst dich hin,
wächst du auf,
dann schläfst du wieder und dann sagst du dir:
das Leben ist wie ein Feder im Wind

Mirka flüsterte mir später,
wenn es um Federn geht,
sagst du so oft,
eben so irgendwie langweilig,
wenn du dich schlecht fühlst,
wie du es sagst: am Ende der Kräfte

Es scheinte als ob sie ein ungewöhnlicher Wind
irgendwie mit den Haufen der Federn trüge
und er hätte die Lust irgendwann
in die Streichholzschachtel hinzufallen
und sich normal zu schließen,
und auf diese Weise irgendwie das Leben zu beenden

ich schweigte eine Weile,
ich überlegte das
und dann sagte ich einfach:
es gibt schwierige Momente, es gibt schöne Momente
und du gehst genauso schließlich fast fortwährend
zu Fuß

Mirka stand dann auf,
eine Weile blickte sie mich an,
schweigte, blickte,
blickte und schweigte
und dann ging sie nach Hause
zu Fuß

Es gibt schöne Momente, es gibt schwierige Momente
und du gehst genauso schließlich fast fortwährend
zu Fuß…