Włosy (Katarzynie) / Vlasy (Kateřinĕ) / Die Haare (für Katharina)

                                                                                                              
Włosy (Katarzynie)
J. Budař / J. Budař

Twoje włosy na moim łóżku
leżą tu mi
leżą
gdy po raz pierwszy bez ciebie
przespały
a potem rano dosyć dziwnie patrzyły
siebie się pytały
gdzieśmy to zostały?

I co to teraz leżą z nami za włosy
jakieś dziwne i obcej rasy
jak słońce żółte
może o nas zapomniały nasze włosy
chyba uciekły i zapomniały

Twoje włosy na twoim łóżku
teraz zostały
z powrotem się do ciebie nie włączą
i chociaż zostać nie chciały
tak zostały
jak ci, którzy po zmarłym zostają
posmutniałe
tak czarne i smutne, i liczne
na twoim białym łóżku
twoje czarne włosy

                                                                 


Vlasy (Kateřinĕ)
J. Budař / J. Budař

Tvé vlasy na mé posteli
mi zůstaly tu ležet
zůstaly
když poprvé bez tebe
přespaly
a ráno pak dost divnĕ koukaly
sebe se zeptaly
kde sme to zůstaly?

A co ted’ s náma leží za vlasy
nĕjaké divné a cizí rasy
jak slunce žluté
možná na nás zapomnĕly naše vlasy
asi utekly a zapomnĕly

Tve vlasy na té posteli
ted’ zůstaly
zpĕt do tebe se nevtĕlí
a i když zůstat nechtĕly
tak zůstaly
jak pozůstalí
posmutnĕlí
tak černí a smutní a četní
na té bílé posteli
tvoje černé vlasyDie Haare (für Katharina)


Deine Haare auf meinem Bett,
sie liegen hier für mich,
sie liegen,
als sie zum ersten Mal ohne dich
durchschliefen
und dann schauten sie am Morgen genug seltsam,
fragten sie sich selbst:
wo blieben wir denn?

Und was für Haare liegen jetzt mit uns,
etwa seltsame und von fremder Rasse,
gelb wie die Sonne,
vielleicht vergaßen sie uns,
wohl entflohen sie und vergaßen

Deine Haare auf deinem Bett,
sie blieben jetzt,
zurück schließen sie sich in dir nicht ein
und obwohl sie nicht bleiben wollten,
blieben sie so
wie die, die nach einem Verstorbenem bleiben,
traurige,
so schwarze und traurige, und zahlreiche
auf deinem weißem Bett,
deine schwarzen Haare