The circle / Kreis / Kółko / Kolečko


                                             

                                    

Kolečko

The circle is closing
it stands out against itself
and rotates inside itself
and rotates inside itself
Life’s light goes out
I stand inside myself alone
and draw a wheel in the sand
and draw a wheel in the sand
God is a circle and a wheel
Like a trout against the current
has to swim to, it tries to swim
but to where?
I alone ask the trout does not
Who am I and God?
and trout and circle and wheel
Everything is simple and clear
a wheel on the sand
it’s clear that the trout’s life will be gone, as will mine
it’s clear that the trout’s life will be gone, as will mine. Only
to see before, that the wheel and trout and circle are God.


Kolečko
( Budař / Budař )
/ C, Fmaj / C, Fmaj / C /
1. Kruh se uzavírá / C, Fmaj / C, Gm /
vzpírá se sám sobě / Fmaj / C /
a v sobě rotuje / B, Gm7 / C /
a v sobě rotuje / B, Gm7 / C /

2. Život dohasíná / C, Fmaj / C, Gm /
stojím v sobě sám / Fmaj / C /
a do písku kreslím si kolečko / B, Gm7 / C /
a do písku kreslím si kolečko / B, Gm7 / C /

Bůh je kruh i kolečko / F, e, d, c / C /

3. Jak pstruh proti proudu / C, Fmaj / C, Gm /
v řece přece musí doplout / Fmaj / C /
zkusí proplout
ale kam, ptám se jen já sám, pstruh ne. / B, Gm7 / C /
ale kam, ptám se jen já sám, pstruh ne. / B, Gm7 / C /

Kdo jsem já a Bůh a pstruh a kruh a kolečko / F, e, d, c / C /

4. Vše je snadné a jasné
kolečko na písku
je jasné, že zhasne pstruh tak i já
je jasné, že zhasne pstruh tak i já

Jen dřív uvidět, že kolečko i pstruh i kruh,
že je Bůh.                     Kreis
1.       Der Kreis schlieBt sich
Er lehnt an sich an
und dreht um sich um
und dreht um sich um
2.       Das Leben verlöscht
Ich stehe mit sich selbst
und auf dem Sand zeichne ich einen Kreis
und auf dem Sand zeichne ich einen Kreis
Gott ist ein Kreis und ein kleiner Kreis
3.       Wie eine Forelle stromaufwärts
im Fluss, sie muss doch schwimmend erreichen
sie versucht schwimmend zu erreichen
aber wohin, ich frage mich nur selbst, Forelle nicht
aber wohin, ich frage mich nur selbst, Forelle nicht
Wer bin ich und Gott und Forelle und ein Kreis und ein kleiner Kreis
4.       Alles ist leicht und klar
Der Kreis auf dem Sand
Das ist klar, dass die Forelle verlöscht, so ich
Das ist klar, dass die Forelle verlöscht, so ich
Nur früher sehen, dass ein kleiner Kreis und eine Forelle, und ein Kreis,
dass es Gott gibt.


     Kółko
( Budař / Budař )
1. Kółko się zamyka
     Opiera się o siebie
     i obraca wokół siebie
    i obraca wokół siebie
2. Życie gaśnie
   Stoję sam ze sobą
   a na piasku kreślę kółko
   a na piasku kreślę kółko
   Bóg jest kołem i kółkiem
3. Jak pstrąg pod prąd
   w rzece przecież musi dopłynąć
  spróbuje dopłynąć
 ale dokąd, pytam się tylko ja sam, nie pstrąg
 ale dokąd, pytam się tylko ja sam, nie pstrąg
Kto ja jestem i Bóg i pstrąg i koło i kółko
4. Wszystko jest łatwe i jasne
   kółko na piasku
  to jasne, że zgaśnie pstrąg tak i ja
  to jasne, że zgaśnie pstrąg tak i ja
  Tylko wcześniej zobaczyć, że kółko i pstrąg i koło
  że jest Bóg.