Nikdo neví, co je za smrtí / Nikt nie wie, co się dzieje po śmierci / Nobody knows what comes after death / Niemand weiß, was es nach dem Tod passiertVladimír Morávek

Nobody knows what comes after death


Nikdo neví, co je za smrtí

                                          3/4 /Am / Am / Am / Am / Am / Am / Am / Am /
Nikdo neví, co je za smrtí       / Am / Am / Am / Am / E7 / E7 /

nikdo tě nenutí                         / E7 / E7 / Am / Am /
dotknutí od smrti                      / Dm / Dm / Fdim / Fdim /
jako uhranutí                           / Fdim / Fdim / Am / Am /

dneska tři úmrtí                     / Am / Am / Am / Am / E7 / E7 /
a všechna nad ránem             / E7 / E7 / Dm / Dm /
tohle už nezvládnem              / E7 / E7 / Am / Am /
máma ne, táta ne, ségra ne,     / 4/4 Em6 / Am6 / Dm6 / 
Vláďa ne, Lenka ne                 / Fdim / 
snad děda                                 3/4 / Am / Am / Am / Am /
ale ten už neví ani                    /Am / Am / E7 / E7 /
za svítání                                  / E7 / E7 / Am / Am /
co je sám                                  /Am / Am / E7 / E7 / Am / Am / Am / Am /
Sám                                          / E7 / E7 / Am / Am /
sám                                           / Dm / Dm / Fdim / Fdim /
sám.                                          / Fdim / Fdim / Am / Am /

Česnekem opásán                   / Am / Am / Am / Am / E7 / E7 /
před snídaní                             / E7 / E7 / Am / Am
čeká na ni                                / Dm / Dm / Fdim / Fdim /
na svou paní                             / Fdim / Fdim / Am / Am /

po snídani milování                / E7 / E7 / Dm / Dm /
do nebe odevzdání                  / E7 / E7 / Am / Am /
nepřevzatí         / Am / Am / 4/4 Em6 /
zemí spjatí                                / Am6 /
svými hroby                             / Dm6 / 
to by každý                               / Fdim /
si tak přál                                           3/4 / Am / Am / Am / Am /
do nebe, do nebe, do nebe, do nebe      / E7 / E7 / E7 / E7 / ...
se promiloval                                 / Am /
do nebe, do nebe, do nebe, do nebe     / E7 / E7 / E7 / E7 / E7 / E7 / E7 / E7 /  Am / Am /  Am / Am /
Sám                                          / E7 / E7 / Am / Am /
sám                                           / Dm / Dm / Fdim / Fdim /
sám.                                          / Fdim / Fdim / Am / Am /
/ Am / Am / E7 / E7 / E7 / E7 / Am / Am / Am / Am / E7 / E7 / E7 / E7 / Am


Nobody knows what comes after death

nobody’s forcing you
a touch from death
as if bewitched

three deaths today
and all of them just before morning
we can’t cope with this any more
Mother no, Father no, sister no
Vláďa no, Lenka no
maybe Grandpa
but he doesn’t even know
at dawn
what is alone
alone
alone
alone

Girdled with garlic
before breakfast
he’s waiting for her
for his woman

making love after breakfast
delivered in heaven
not accepted
connected with the earth
by their graves
everybody would
also like to get
into heaven, heaven, heaven, heaven
through their love
into heaven, heaven, heaven, heaven
alone
alone
alone
Niemand weiß, was es nach dem Tod passiert

Niemand weiß, was es nach dem Tod passiert
niemand zwingt dich
die Berührung vom Tod
wie Bezauberung

heute drei Ableben
und alle gegen Morgen
das halte ich nicht mehr aus
Mutti nicht, Papa nicht, Schwester nicht
Vlád’a nicht, Lenka nicht
wohl Opa,
aber er weiß sogar schon bei Tagesanbruch nicht mehr,
was bedeutet, allein zu sein
allein
allein
allein

Mit dem Knoblauch umgegürt
vor dem Frühstück,
er wartet auf sie, seine Frau
Nach dem Frühstück das Lieben,
in den Himmel übergegeben,
nicht aufgenommen,
mit der Erde verbunden,
mit ihren Gräbern,
das jeder wünschte sich so
in den Himmel, in den Himmel, in den Himmel, in den Himmel
er verliebte sich sehr
in den Himmel, in den Himmel, in den Himmel, in den Himmel
allein
allein
allein
                

Nikt nie wie, co się dzieje po śmierci
(Budař / Morávek )
Nikt nie wie, co się dzieje po śmierci
nikt cię nie zmusi
dotknięcie od śmierci
jak oczarowanie

Dzisiaj trzy zgony
i wszystkie nad ranem
tyle już nie wytrzymam
mama nie, tata nie, siostra nie
Wlada nie, Lenka nie
chyba dziadek
ale ten już nie wie nawet
o świcie
co znaczy być samemu
Sam
sam
sam

Czosnkiem opasany
przed śniadaniem
czeka na nią
na swą panią
po śniadaniu kochanie
do nieba oddani
nieprzyjęci
ziemią związani
swoimi grobami
tego by każdy
tak sobie życzył
do nieba, do nieba, do nieba, do nieba
bardzo się kochał
do nieba, do nieba, do nieba, do nieba
sam
sam
sam