Mackerel / Makrele / Makrela / MakrelaMakrela / Mackerel    

Když jsem otevřel
rybí konzervu
mrkla na mě makrela
měla v držtičce
malý hrášeček
chcíplá byla docela
očičko jí svítilo
čelíčko se potilo
v olejíčku spala
a na nic už se neptala

Jako makrela,
která nechtěla
místo vody mastný plech
tak i mě, co teď
polknu hlavičku
vezmou jednou pevný břeh
očičko mi zasvítí ( naposledy )
čelíčko se opotí
tuhý jako trám
na nic už se nezeptám.


When I opened
a tin of fish                                         
a mackerel winked at me
in its little mouth
it had a little pea
the fish was completely dead
its eye beautifuly shone
its forehead was little sweaty
sleeping in oil
no questions to ask anymore

Like the mackerel,
which didn’t want
instead of water greasy metal
also even from me, who will
swallow the head
they’ll take away my shore
my eye will shine (for the last time)
my forehead will sweat
stiff as a board
I’ll have no questions to ask anymore.


Makrele

Als ich Fischkonserve öffnete,
blinzelte mir eine Makrele zu,
sie hatte im Mäulchen eine Erbse,
sie war ganz und gar krepiert,
ihr Auge leuchtete,
ihre Stirn schwitzte,
im Öl schlaf sie,
sie fragte sich schon nach nichts mehr.

Als Makrele,
die statt Wasser fettes Blech nicht wollte,
so und ich, wenn ich jetzt ein Köpfchen schlucke,
nehme eines Tages ein festes Ufer,
mein Auge leuchtet (zum letzten Mal),
meine Stirn schwitzt,
hart wie ein Balken frage ich schon nach nichts mehr,
hart wie ein Balken frage ich schon nach nichts mehr,
hart wie ein Balken frage ich schon nach nichts mehrMakrela
( Budař/Budař)
Gdy otworzyłem
konserwę rybną
mrugnęła do mnie makrela
miała w pyszczku
mały groszek
zdechła była zupełnie
oczko jej się świeciło
czółko pociło
w olejku spała
i o nic już nie pytała

Jako makrela,
która nie chciała
zamiast wody tłustej blachy
tak i mnie, co teraz
połknę główkę
wezmę pewnego razu stały brzeg
oczko mi się zaświeci (ostatni raz)
czółko się spoci
twardy jak belka o nic się już nie zapytam
twardy jak belka o nic się już nie zapytam
twardy jak belka o nic się już nie zapytam