Mother’s breast / Mutters Brüste / Piersi mamy / Máminy prsa

Mother’s breast

Máminy prsa


Když jsem byl ještě nevinný
jak jen to šlo
a sál jsem prsa máminy
a jiné mě nezajímaly
to mi bylo hej

Až prej jednou budu velikej
vyrostu z dětských let
hele vole, ty mi netykej
to prý říkat budu smět
a pak prý poznám svět
až budu velikej.

Mámino prso je dávno fuč
zkoušívám štěstí u děvčat
nebuď hloupá, prso mi puč
bude nám oběma blaze
a pak snáze dospějeme.

Ale kam......?When I was still as innocent
as I could possibly be
and suckled at my mother’s breast
and no other breasts interested me
everything was fine

One day when I’ll be a big boy
leave my childhood toys behind
and I’ll be able to say to anyone I want
“Oh, I do mind, you idiot”
and then I’ll understand the world
when I’m big.

Mother’s breast is long gone
I try my luck with the girls
stop being silly, give me a breast
everything will be fine
and then easily we’ll grow up

But to where…?
Mutters Brüste


Als ich klein war, noch unschuldig
wie es gelang
und saugte Mutters Brüste
und die anderen interessierten mich nicht
ich fühlte mich fein

Bis an einer Brust werde ich groß
ich wachse aus der Kindheit heraus
schau mal, du Idiot, du duzt mich nicht
das sage ich wahrscheinlich
und dann wahrscheinlich werde ich die Welt kennenlernen
bis ich groß werde

Mutters Brust ging schon lange weg
ich versuche mein Glück bei Mädchen
sei nicht dumm, gib mir deine Brust
es wird uns beide selig sein
und dann werden wir sicherlich reif.

Aber wohin…?

                                                                          
Piersi mamy
    ( Budař/Budař)

 Gdy byłem jeszcze niewinny
jak tylko to się udawało
i ssałem piersi mamy
a inne mnie nie interesowały
to było mi fajnie

Aż przy jednej będę duży
wyrosnę z dziecięcych lat
spójrz no idioto, ty mi nie mów na ty

to podobno będę śmiał powiedzieć
a potem podobno poznam świat
aż będę duży

Pierś mamy już dawno poszła precz
wypróbowuję szczęścia u dziewcząt
nie bądź głupia, daj mi pierś
będzie nam obojgu błogo
a potem zapewne dojrzejemy.
Ale dokąd … ?