Deep space filled with the stars / Międzygwiezdny / Mezihvězdný

Mezihvězdný prostor 

Meeting the light
Flashing the seagulls
Losing yourself
In waves of sound
Peering into seventh heaven
Dancing the final day
Dancing the final dream
Dancing the final sensation
Feeling no pain
Spreading amazement
Inside out all the worlds
Leaving all sentences
Unspoken
Protruding, subliming
Breathlessly
Throughout deep space filled with the stars... 


Mezihvězdný

Se světlem se setkat
roztleskat racky
ve vlnách zvuků
opouštět sebe
skrz sedmé nebe
uvidět na vláknech
zatančit
poslední den
poslední sen
poslední vjem

Bolest už nemít
přes všechny světy
rozprostřít úžas
zanechat věty
nevyslovené
trčící, letící bez vzduchu
prostorem mezihvězdným

 

                                                                        

Międzygwiezdny

Ze światłem się spotkać
rozklaskać mewy
w falach dźwięku
opuścić się
przez siódme niebo
zobaczyć na włóknach
zatańczyć
ostatni dzień
ostatni sen
ostatnie spostrzeżenie

Nie mieć już boleści
przez wszystkie światy
rozesłać zdumienie
zaniechać zdań
niewyraźnych
sterczący, lecący bez powietrza
przestrzenią międzygwiezdną