Listy, listy...

V Praze dne 22. června 2011
Č.j.: 3629/2011


Vážená paní...,

prezident republiky Václav Klaus mne pověřil, abych se blíže zabýval Vaším podáním, jímž ho žádáte o pomoc při zajištění finančních prostředků na umělecké turné herce a hudebníka Jana Budaře s kapelou Eliščin Band v Polsku.

K Vaší žádosti Vám musím s politováním sdělit, že Kancelář prezidenta republiky jako rozpočtová organizace nedisponuje fondem, z něhož by mohla finanční dotace poskytovat.

Se svou žádostí se můžete obrátit na Ministerstvo kultury ČR, v jehož kompetenci je mimo jiné i zajišťování mezinárodní spolupráce v kulturní oblasti včetně spravování příslušných dotačních programů.

Věřím tomu, že mou informaci přijmete s pochopením.

S pozdravem


Ladislav Jakl, v.r.
ředitel Odboru politického
a tajemník prezidenta republiky
Vážená paní...


21.04.2011
Vážená paní
...

Vážení, odpovídáme na Váš e-mail ohledně finančního příspěvku/sponzorování koncertů Jana Budaře&Eliščina Bandu. Jelikož finanční situace naší firmy nedovoluje sponzorovat jakoukoli akci, musíme Vám tímto dát zamítavou odpověď. S pozdravem, Kamila Zachovalová KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 CZ - 560 02 Česká Třebová Tel: 00420 465 506 422 Fax: 00420 465 531 206 E-mail: kamila.zachovalova(at)korado.cz

14.04.2011
Dobrý den,

děkujeme Vám za e-mail, ale bohužel společnost Plzeňský Prazdroj neposkytuje sponzorské dary tohoto typu.

S pozdravem

Veronika Sládková

Infolinka / Infoline
tel.: +420 222 710 159
e-mail: info(at)prazdroj.cz
www.prazdroj.cz

Plzeňský Prazdroj, a. s.
Člen skupiny SABMiller plc
A SABMiller plc company

20.04.2011
Vážená paní...,

děkujeme Vám za Váš email a vážíme si Vaší důvěry, se kterou se na naši firmu obracíte.

K Vašemu požadavku na sponzoring sdělujeme, že Škoda Auto spolupracuje na základě dlouhodobých smluv na významných a zavedených projektech a je partnerem prestižních institucí. Svým dílem se snaží přispívat i k pomoci sociálně slabším či dočasně handicapovaným spoluobčanům.

Vzhledem k charakteru aktivních projektů zbývá již velmi malý prostor zapojit se do dalších aktivit. Nemůžeme tedy podpořit Vaši žádost.

Věříme, že naše důvody pochopíte a přejeme Vám hodně úspěchů

S přátelským pozdravem


Irena Kohoutová
info(at)skoda-info.cz
Škoda Info-Line 800 600 000


14.04.2011
Dobrý den paní..., politování Vám musíme sdělit, že z důvodů interních pravidel a strategie společnosti o podpoře a sponsoringu mimo obchodní aktivity firmy se bohužel nemůžeme podpory Vašeho projektu zúčastnit. Jsme již vázáni k pomoci v jiných projektech, na které se chceme dál soustředit. Děkujeme za pochopen. Ludmila Krajčová, DiS asistentka provozního ředitele finanční účetní Tata Global Beverages Czech Republic a.s. Znojemská 687 675 31 Jemnice IČO: 274 269 12 DIČ: CZ 274 269 12 ---------------------------------- tel. 568 422 329 fax: 568 450 235 e-mail: ludmila.krajcova(at)jemca.cz


Založit fundace... :-)