Stárnoucí / Starzejący się / Die alt werdenden

Stárnoucí

Lásko má, zestárneme spolu
Čas nám stejnĕ bĕží
Každý u jiného stolu
V duší navždy svěží

Každý nádech člověk musí vrátit
Proto nemůžu tě nikdy ztratit

Lásko má, ke smrti jdem svorně
Tak to vždycky bude
Chtěl bych trochu nepokorně
S tebou být všude

Všechny dary človĕk musí vrátit
Proto nemůžu tě nikdy ztratit

Chci být i tam, kde každý z nás sám
Svými křídly mávne
Je zázrak, že tě znám
Na té cestě dávné

Všechna těla člověk musí vrátit
Proto nemůžu tě nikdy ztratit

Človĕk musí všechno jednou vrátit
Proto nemůžeš mě nikdy ztratit

Starzejący się

Miłości ma, zestarzejemy się razem,
czas nam tak samo biegnie,
każdy u innego stołu,
w duszy na zawsze świeży

Każdy wdech człowiek musi zwrócić,
dlatego nie mogę cię nigdy stracić

Miłości ma, do śmierci idę zgodnie,
tak to zawsze będzie,
chciałbym trochę niepokornie
z tobą być wszędzie

Wszystkie dary człowiek musi zwrócić,
dlatego nie mogę cię nigdy stracić

Chcę być i tam, gdzie każdy z nas sam
swoimi skrzydłami machnie,
to cud, że cię znam
na tej drodze dawnej

Wszystkie ciała człowiek musi zwrócić,
dlatego nie mogę cię nigdy stracić

Człowiek musi wszystko raz zwrócić,
dlatego nie możesz mnie nigdy stracić

Die alt werdenden

Meine Liebe, wir werden alt zusammen sein,
die Zeit läuft uns genauso,
jeder am anderen Tisch,
in der Seele frisch für immer

Jede Einatmung muss der Mensch zurückgeben,
deshalb kann ich dich niemals verlieren

Meine Liebe, bis zum Tod gehe ich,
so wird es immer sein, übereinstimmend.
Ich möchte ein bisschen undemütig
mit dir überall sein

Alle Gaben muss der Mensch zurückgeben,
deshalb kann ich dich niemals verlieren

Und dort will ich sein, wo jeder von uns
mit seinen Flügeln schlägt.
Das ist ein Wunder, dass ich dich kenne,
auf diesem vergangenen Weg

Alle Körper muss der Mensch zurückgeben,
deshalb kann ich dich niemals verlieren

Der Mensch muss alles einmal zurückgeben,
deshalb kannst du mich niemals verlieren


Jan Budař - Stárnoucí "Živě" v Televizi Metropol