MOTLITBA VÁLEČNÍKA

MOTLITBA VÁLEČNÍKA

Jsem, co jsem:
Když mám víru v sebe,rozvíjím sebevědomí.
Když jsem něžný,mám také sílu.

Když umím mlčet, kráčím s bohy.
Když jsem smířlivý,rozumím sobě i světu.
Když se ocitnu ve sporu, odejdu.
Když se vzdálím,jsem konečně volný.
Když projevuji úctu ke všemu živému,vážím si i sebe.
Když se poddám, neškodím své odvaze.
Když vidím skrze věky,mám slitování s každou přirozeností.
Když miluji,přijímám svobodu ostatních.
Když jsem svobodný,jsem také mocný.
Když umím být sám sebou, zrcadlím se v Bohu.
Když sloužím,nic neztrácím.
Jsem, co jsem:
Věčný,nesmrtelný,všepronikající a všeobjímající.
Amen.


Modlitwa bojownika

Jestem, czym jestem:
Kiedy mam wiarę w siebie, rozwijam pewność siebie.
Kiedy jestem czuły, mam też siłę.
Kiedy umiem milczeć, kroczę z Bogiem.
Kiedy jestem skłonny do zgody, rozumiem siebie i świat.
Kiedy popadnę w spór, odejdę.
Kiedy się oddalę, jestem wreszcie wolny.
Kiedy okazuję szacunek wszystkiemu, co żywe, szanuję i siebie.
Kiedy się poddam, nie szkodzę swojej odwadze.
Kiedy patrzę przez stulecia, współczuję każdej naturze.
Kiedy kocham, przyjmuję wolność innych.
Kiedy jestem wolny, jestem też mocny.
Kiedy umiem być sam ze sobą, odzwierciedlam się w Bogu.
Kiedy służę, nic nie tracę.
Jestem, czym jestem:
Wieczny, nieśmiertelny, wszystko przenikający i wszystko obejmujący.
Amen.

Das Gebet des Kämpfers

Ich bin, was ich bin:
Wenn ich den Glauben an mich habe, entwickle ich mein Selbstbewusstsein.
Wenn ich zärtlich bin, habe ich auch Kraft.
Wenn ich schweigen kann, schreite ich mit Gott.
Wenn ich versöhnlich bin, verstehe ich mich und die Welt.
Wenn ich in Streit gerate, gehe ich weg.
Wenn ich mich entferne, bin ich endlich frei.
Wenn ich meine Hochachtung allen, was lebt, zum Ausdruck bringe, schätze ich auch mich.
Wenn ich mich ergebe, schade ich meinem Mut nicht.
Wenn ich durch die Zeitalter sehe, fühle ich Mitleid für jede Natur.
Wenn ich liebe, nehme ich die Freiheit der Anderen an.
Wenn ich frei bin, bin ich auch mächtig.
Wenn ich mit mir sein kann, spiegele ich mich in Gott wider.
Wenn ich diene, verliere ich nichts.
Ich bin, was ich bin:
Ewig, unsterblich, durchdringend alles und umgearmt alles.
Amen.