Czech network of Anna Lindh supporting the peace and dialogue between cultures [in English]

Czech network of Anna Lindh supporting the peace and dialogue between cultures

National Network: 
Czech Republic
Mirparty

Až na osm tisíc lidí se v úterý v podvečer sešlo na Václavském náměstí v Praze, aby svou účastí a především zpěvem podpořili myšlenky Světového pochodu za mír a nenásilí, jehož desetičlenná delegace je právě v těchto dnech v Praze. V rámci úterní MÍRparty tak vyvrcholilo několikaměsíční snažení organizátorů české části pochodu složených ze spektra neziskových organizací. Delegace pochodu bude ve své cestě ve středu pokračovat směrem do Budapešti.
Up to 8 thousand people met during Tuesday evening in Wenceslas square in Prague to support the World March against violence and war. The delegation of 10 marching members was during those days in the Czech Republic on their way around the world. The Peace Party was the celebration event for many nongovernmental organizations which organized were part of organization of the World March for months. The day after Tuesday the delegation left to Brussels.

Prague1

„Vidět zpívat celé Václavské náměstí bylo pro mě zážitkem na celý život," uvedl Rafael de la Rubia, mezinárodní mluvčí Světového pochodu za mír a nenásilí. Obdobné dojmy měly také ostatní členové základního týmu pro které je Česká republika 24. zastávkou na jejich tříměsíční pouti světem, která skončí až 2. ledna 2010 v Argentině. „V každé zemi nám místní dobrovolníci předvádějí a představují kulturu a mentalitu svého národa. Musím však říct, že na Prahu si budu určitě pamatovat. Ať už na dnešní MÍRparty nebo na nedělní přivítání v tradičních krojích, které nás čekalo na letišti," uvedl de la Rubia.
„See the whole Wenceslas square singing is the impression of my life,“ said Mr. Rafael de la Rubia, international speaker of World March. The same impression had also the members of delegation for whom Prague was the 24th stop. The end of World March will be celebrated in Argentina 2nd January 2010. „In every country organizations showed parts of their nationality. But I have to say that Prague is something to remember. Not only the Peace Party but also the welcoming ceremony in traditional Czech costumes,“ added Mr. Rubia.

Prague2

Během úterní akce na pódiu v horní části Václavského náměstí vystoupila řada zvučných jmen českého, ale i světového showbusinessu. Kromě finalistů Československé SuperStar podpořil myšlenku Světového pochodu za mír a nenásilí světoznámý sbor Harlem Gospel, který je v těchto dnes v Čechách na turné. K největšímu karaoke Lennonovy písně Imagine se pak přidal i Zbyněk Drda, Michal Foret, Klára Kolomazníková či Jan Budař, který s Lucií Váchovou celý večer moderoval. Po karaoke se vydalo shromáždění na průvod večerní Prahou. Vše pak bylo zakončeno zpět na Václavském náměstí vypouštěním thajských luceren přání za doprovodu písničky Světového pochodu „Rainbow" od Jana Vlasáka. Svým zpěvem písničku podpořil také Harlem Gospel. Celá akce byla ukončena kolem deváté hodiny, kdy celovečerní program završila skupina Ekvátor.
During the Tuesdays Party you can see many stars from Czech and international show business. Beyond group of finalists from Czech-Slovakian SuperStar supported the idea of World March worldwide known body Harmel Gospel, that was that days on tour in the Czech Republic. The biggest karaoke of Lennon´s song Imagine joined also Zbyněk Drda, Michal Foret, Klára Kolomazníková or Jan Budař, who played together with Lucie Váchová the role of moderator. After the karaoke proceeded the parade in night Prague. The program was closed up by exhaustion of thousands Thai lamps while playing the companion song of World March „Rainbow“ by Jan Vlasák.

 http://www.euromedalex.org/networks/czech-republic?page=1

Prague3