POLSKI FILM [2012]

"Slavnostní premiéra 12. července v Praze. Další projekce se uskuteční 9. července v letním kině ve Valašském Meziříčí a 11. července v Kině Art Brno. Na podzim je plánována premiéra na Slovensku, polská distribuce bude zahájena v dubnu 2013 uvedením na festivalu Off Plus Camera v Krakově."

Premiera zaplanowana jest 12 lipca [2012] w Pradze. (...)
Na jesieni tego roku  planowana jest premiera na Słowacji, w Polsce w kwietniu 2013 roku na festiwalu  Off Plus Camera w Krakowie.