SETKÁNÍ Young MBSA s tvůrci projektu EMOTION COLLECTION – PROUD HUDBY, TANCE A DIVADLA

SETKÁNÍ Young MBSA s tvůrci projektu EMOTION COLLECTION – PROUD HUDBY, TANCE A DIVADLA


Ojedinělé a nevšední spojení tanečníků baletu Národního divadla, jazzové zpěvačky a písniček Honzy Budaře!

Tereza Helšusová (1978) – autorka představení (koncept, výprava a režie)
Absolvovala obor činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Studovala také v Utrechtu. Vytvořila několik autorských představení (např. Amore mio, Místnost, Večer renesanční poezie); je též autorkou divadelních festivalů (Kotvení, Malešické parkování), kostýmů a choreografie (např. Lucrezia Borrgia). Nyní připravuje nový projekt s Baletem ND.
Jan Budař (1977) - hudba
Herec a hudebník; absolvoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor činoherní herectví. Vystupuje s kapelou Eliščin band. Složil hudbu k filmům Nuda v Brně, Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště, Nebe a Vincek. Jako autor hudby působil např. ve Středočeském divadle Kladno, v Klicperově divadle v Hradci Králové, v Městském divadle Zlín a dalších.
Elena Sonenshine (1965) – zpěv
Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka. Po skončení studií získala stipendium na Berklee College v Bostonu. V 90. letech zpívala s několika jazzovými trii a quartety v Praze; v roce 1994 založila vlastní skupinu Jocosejazz, se kterou pravidelně vystupuje v klubech a na jazzových festivalech v ČR i zahraničí. V roce 2005 vystoupila jako sólistka na koncertech Jazzu na Hradě.
Zuzana Šimáková (1979) - choreografie
Od roku 2004 je demisólistkou ND Praha. V roce 2000 získala Cenu za choreografii a Cenu firmy Grishko. Vedle interpretační práce se věnuje také choreografii.
Viktor Konvalinka - tanec
Od roku 2006 je sólistou baletu ND. Mezi jeho klasické sólové role patří Ďábel v baletu Louskáček, Benvolio v Romeovi a Julii a další. Vedle interpretační práce se také věnuje choreografii. Je držitelem řady ocenění z mezinárodních i domácích soutěží.
Jonáš Dolník - sbor baletu ND

Tématem inscenace Emotion Collection je prožívání emocí, a to formou pohybového divadla.
"K autorské tvorbě jsem se inspirovala již během stáže na University of the Art, v Utrechtu, kde jsem se věnovala studiu metody Jacquese Lecoqa, která se opírá o fyzické jednání a emocionální paměť performera.
Pobyt na mezinárodní škole s tímto zaměřením mi otevřel nové možnosti herecké práce. Především v hledání výrazu, kdy jazyk není nositelem myšlenky, ale tělo a fyzické jednání jsou nositeli dramatického konfliktu. Inspiraci proto nehledám v dramatickém díle, nýbrž v tématu, které se bezprostředně dotýká každého z nás,"
vysvětluje autorka projektu Tereza Helšusová.
"Tuto inscenaci vnímám jako výpověď generace současných třicátníků, kteří se ocitají ve fázi cynismu, skepse, deziluze, ale také sebereflexe, ohlédnutí se, potřeby změny v žebříčku hodnot.
Na tématu jsem pracovala formou kreativních workshopů s herci, zpěváky a tanečníky,"
dodává Tereza a jedním dechem doplňuje: "Mým cílem bylo zinscenovat originální scénickou koláž, jazykově bezbariérovou, která bude syntézou tance, činohry, živého zpěvu a projekce."
Pozvání ke spolupráci přijala Elen Suchánková, jedna z předních zpěvaček jazzové scény, herec a hudebník Jan Budař, který se autorsky podílí na hudební složce představení, dramaturgyně Petra Zámečníková, choreografka Zuzana Šimáková, herec Petr Štěpánek, tanečník Viktor Konvalinka, tanečník Michal Jurisa, tanečnice Tereza Slavíčková, herečka Michaela Procházková a další.

PROGRAM
19.00 – 19.50 představení EMOTION COLLECTION
20.00 – diskuse a beseda v prostoru divadla Kolowrat s účinkujícími a tvůrci
21.30 – volná DISKUSE, NETWORKING a business mixér
pohoštění v klubu Kolowrat
    
Foto: archiv Emotion Collection a Pavel Hejný

 http://www.youngmbsa.cz/cs/aktuality/setkani-young-mbsa-s-tvurci-projektu-emotion-collection---proud-hudby,-tance-a-divadla__s486x7354.html