POLSKI FILM. Czego w filmie nie ma...

POLSKI FILM - Plodáková o idiotech 

 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=deQI6eYielc