Milí přátelé, Drodzy przyjaciele, Liebe Freunde,Milí přátelé,

Dĕkujeme, že jste si koupili naše třetí album. Jmenuje
se LEHCE PROBUZENÝ. Jsme št’astní, že jste pochopili,
jak cenné je mít doma tuto krásnou relikvii - CD.
Je dost pravdĕpodobné, že nás všechny přežije.
Blahopřejeme ! Není jisté, zda ještĕ bude
hrát naše písnĕ, ale to nás už nemusí zajímat.

Album vznikalo čtyři roky, takže v jeho tónech a slovech
najdete mimo jiné vzlety, pády, strachy, lásky, páry,
rozchody, hojnosti, nedostatky, smutky i radosti.

Najdete na nĕm nejkrásnĕjší ženy svĕta, které tolik
pochybují o relativitĕ času, i nejzábavnĕjší panice,
kterým nic jiného nezbývá. Osamĕlé dravce v pokojích
plných laskavých výčitek i tyčící se majáky pevné jako
mořské dno. Najdete na nĕm obtížná odpuštĕní, slastná
propuštĕní i úlevná rána plná života.

Dĕkujeme, že jste s námi.

Jan Budař a Eliščin Band, 2012

Drodzy przyjaciele,

dziękujemy, że kupili Państwo nasz trzeci album. Nazywa
się LEHCE PROBUZENÝ. Jesteśmy szczęśliwi, że zrozumieli Państwo,
jak cenne jest mieć w domu tę piękną relikwię - CD.
Jest dosyć prawdopodobne, że nas wszystkich przeżyje.
Gratulujemy! Nie jest pewne, czy jeszcze będzie
grać nasze piosenki, ale to nas już nie musi interesować.

Album powstawał przez cztery lata, więc w jego tonach i słowach
znajdą Państwo między innymi wzloty, upadki, obawy, miłości, pary,
rozstania, dostatki, niedostatki, smutki i radości.

Znajdą w nim Państwo najpiękniejsze kobiety świata, które tyle razy
wątpią o względności czasu, jak też najzabawniejszych kawalerów,
którym nic innego nie pozostaje. Samotni drapieżcy w pokojach
pełnych uprzejmych wymówek, jak też wznoszące się latarnie morskie pewne jak
morskie dno. Znajdą Państwo w nim uciążliwe wybaczenie, błogie
uwolnienie, jak też przynoszącą ulgę chwilę pełną życia.

Dziękujemy, że są Państwo z nami.

Jan Budař i Eliščin Band, 2012


Liebe Freunde,

danke, dass Sie unser drittes Album gekauft haben. Es heißt
LEHCE PROBUZENÝ. Wir sind glücklich, dass Sie verstanden haben,
wie es wertvoll ist, diese schöne Reliquie - CD, zu Hause zu haben.
Es ist wahrscheinlich, dass sie uns alle überlebt.
Wir gratulieren! Es ist nicht sicher, ob sie noch unsere Lieder
spielen wird, aber das muss uns schon nicht mehr interessieren.

Das Album entstand vier Jahre, also in seinem Tönen und Worten
finden Sie unter anderem Aufstiege, Abstürze, Ängste, Lieben, Paar,
Trennungen, Überfluss, Mängel, Trauer und Freuden.

Sie finden auf ihm die schönsten Frauen in der Welt, die so viel
an Zeitrelativität zweifeln und die amüsanten Junggesellen,
denen nichts anders übrig bleibt. Die einsamen Raubtiere in den
Zimmern voller liebenswürdigen Vorwürfen und die emporsteigenden, festen
Leuchttürme wie ein Meeresgrund. Sie finden auf ihm belastbare Vergebung, selige Befreiung und ein Moment volles Lebens, der Erleichterung mitbringt.  

Wir danken, dass Sie mit uns sind.

Jan Budař und Eliščin Band, 2012