The book: Jan Budař a Eliščin Band - the best Czech songs translated into English, Polish, German, Italian and Spanish - you find the book in the libraries in Poland (Warsaw) - książkę znajdą Państwo w bibliotekach w Polsce (Warszawa) - Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy na Koszykowej

Jan Budař a Eliščin Band / Lehce probuzený

                           Jan Budař a Eliščin Band

                     LEHCE PROBUZENÝ
                                                              

                                    Tłumaczenie tekstów piosenek
                                    z języka czeskiego na język polski i niemiecki


                                                      Magdalena Budkowska

                                   

                                                           Warszawa 2012

ISBN 978-83-929852-1-1                                                       all new translations are welcome - nowe przekłady są mile widziane
Jan Budař