DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945 POLSKÁ LITERATURA OSOBNOSTI PŘEKLADY

http://www.obecprekladatelu.cz/_ftp/DUP/ZZJO/JOpolska.htm


DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
POLSKÁ LITERATURA
 
DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
POLSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY

Abłamowicz, Aleksander: Francouzský román mezi dvěma světovými válkami (Francuska powieœć międzywojenna; LF, Šenov, Tilia 1997) - přel. Helena Stachová
Abramow, Jarosław: Klik-Klak (Klik-klak; D, Praha, Dilia 1979; premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1980) - přel. Irena Lexová
Abramow, Jarosław: Vysoko nad zemí (Wysoko nad ziemiš; RH, Československý rozhlas 1965) - přel. Helena Stachová
Abramow, Jarosław: Zámecké dostihy (Derby w pałacu; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Helena Stachová
Afanasjew, Jerzy: Chiméry (VP, Světová literatura, 2/1979) - přel. Ludvík Štěpán
Afanasjew, Jerzy: Olaf Bařtipán (Olaf Grubasow; D, Praha, Repertoár malé scény, 11/1964) - přel. Jan Pišta
Afanasjew, Jerzy: Zrcadlo porostlé mechem (Lustro porosłe mchem; VP, Světová literatura, 3/1989) - přel. Jan Pišta
Afanasjewovi, Alina a Jerzy: Začarovaný mlýn (Czarodziejski młyn; dětská kniha, Praha, Albatros 1987) - přel. Jan Pišta
Andrews, M.(Szczypiorski Andrzej): Poslední případ inspektora Willburna (Dymisja nadinspektora Willburna; R, Praha, Lidové nakladatelství 1972) - přel. Helena Stachová
Andrzejewski, Jerzy: Konec (N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Bořivoj Křemenák
Andrzejewski, Jerzy: Noc (Noc; VP, Praha, Máj 1947; Praha, Máj 1948; Praha, Naše vojsko 1973) - přel. Helena Teigová
Andrzejewski, Jerzy: On se béře po horách (Idzie skaczšc po górach; experimentální próza, Praha, Mladá fronta 1968; jako Pařížské domino Brno, Books 1998) - přel. Vendulka Zapletalová
Andrzejewski, Jerzy: Popel a démant (Popiół i diament; R, Praha, Svoboda 1948; Praha, SNKLHU 1957; Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1975; Praha, Odeon 1976) - přel. Helena Teigová
Andrzejewski, Jerzy: Řád srdce (Ład serca; R, Brno, Družstvo Moravského kola spisovatelů v Brně 1947) - přel. Jaroslav Janouch
Andrzejewski, Jerzy: Strana a tvorba spisovatele (Partia i twórczoœc pisarza; LF, Praha, Československý spisovatel 1953) - přel. Jaroslav Závada
Andrzejewski, Jerzy: Zlatá liška (Złoty lis; VP, Praha, Naše vojsko 1967) - přel. Helena Teigová
Auderska /Auderská/, Halina: Cesta tažných ptáků (Ptasi goœciniec; R, Praha, Odeon 1989) - přel. Zdenka Koutenská
Auderska /Auderská/, Halina: Granátové jablko (Jabłko granatu; R, Opava, Optys 1994) - přel. Helena Stachová
Auderska /Auderská/, Halina: Zabít strach (Zabić strach; N, Světová literatura, 2/1986) - přel. Helena Stachová
Auderska /Auderská/, Halina: Zběhové (Zbiegowie; D, Praha, Dilia 1953) - přel. Helena Teigová
Baczyński, Kryštof Kamil: Spálené růže (VB, Praha, Mladá fronta 1983) - přel. Jan Pilař
Bahdaj, Adam: Bacha, černý paraple! (Uwaga, czarny parasol!; R [pro děti], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Bahdaj, Adam: Černé sombrero (Czarne sombrero; R, Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Helena Stachová
Bahdaj, Adam: Do poločasu 0:1 (Do przerwy 0:1; kniha pro děti, Praha, Albatros 1977) - přel. Oldřich Syrovátka
Bahdaj, Adam: Klobouk za půl miliónu (Kapelusz za 100 tysięcy; R [pro děti], Praha, Albatros 1969) - přel. Jaroslav Simonides
Baranowski, Krzysztof: Autostopem po Americe (Hobo; cestopis, Praha, Orbis 1968) - přel. Olga Hostovská
Bardijewski, Henryk: Křídla (Skrzydła; D, Praha, Dilia 1982) - přel. Helena Stachová
Bardijewski, Henryk: Panto a Pantamto (Panto i Pantamto; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Helena Stachová
Baumann, Zygmunt: Sociologie (Zarys socjologii; LF, Praha, Orbis 1965; Praha, Orbis 1966) - přel. Antonín M칝an
Berent, Wacław: Živé kameny (Żywe kamienie; R, Praha, Mazáč 1937) - přel. Jaroslav Janouch
Berwińska /Berwiňská/, Krystyna: Con amore (Con amore; Praha, Práce 1979) - přel. Helena Stachová
Białołęcka, Ewa: Tkáč iluzí (Tkacz iluzji; R, Olomouc, Netopejr 1999) - přel. Pavel Weigel
Białoszewski, Miron: M'ironie (VB, Praha, Odeon 1988) - přel. Josef Vlášek
Bielas, Leon: Slavná jako Sarajevo (Sławna jak Sarajewo; próza, Praha, Odeon 1977) - přel. Milan Rusinský
Bielicki, Marian L.: Bakterie 078 (Bakteria 078; Praha, Naše vojsko 1953) - přel. Erich Sojka
Bielicki, Marian: Lacho z rodu Ha (Lacho z rodu Ha; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964) - přel. Helena Stachová
Bielińska, Halina: Haló, haló (dětská literatura, Praha, Svoboda 1948) - přel. Jan Pilař
Bienko, Wojciech: Nový měsíc (Księżyc w nowiu; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Mojmíra Janišová
Biliński, Wacław: Nehoda (Praha, Svoboda 1980) - přel. Jarmila Jarolímková
Bílé propasti. Antologie současné polské poezie (VB, Brno, Host 1997) - přel. Libor Martinek [poezii Wojciecha Bonowicze] a další překladatelé
Bobińska /Bobiňská/, Helena: Pomsta rodu Kabunauri (Zemsta rodu Kabunaburi; dětská kniha, Praha, Mladá fronta 1957) - přel. Vlasta Dvořáčková
Boglarowa /Boglarová/, Krystyna: Nehlaď kočku proti srsti (Nie głaskać kota pod włos; dětská kniha Praha, Albatros 1986) - přel. Vlasta Dvořáčková
Boguslawski, Wojciech: Krakowští a horalé (Krakowiacy i górale; hudebně-dramické dílo, Praha, Dilia 1957; premiéra Ostrava, Státní divadlo 1959; premiéra České Budějovice, Jihočeské divadlo 1975; premiéra Brno, Státní divadlo 1981) - přel. Erich Sojka
Boguszewska /Boguszewská/, Helena: Celý život Sabinin (Całe życie Sabiny; próza, Praha, Melantrich 1948) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková
Boguszewska /Boguszewská/, Helena: Červení hadi (Czerwone węże; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková
Boguszewska /Boguszewská/, Helena: Svět očima nevidomých (Œwiat po niewidomemu; PP, Praha, Mír 1951) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková
Bok, Józef: Na Uralu (Na Uralu; LF, Praha, Práce 1950) - přel. Vlasta Dvořáčková
Borchardt, Karol: Kapitán (Znaczy kapitan; R, Praha, Mladá fronta 1969) - přel. Helena Stachová
Borowski, Tadeusz: Kamenný svět (Kamienny œwiat; VP, Praha, Naše vojsko 1966) - přel. Helena Teigová
Borowski, Tadeusz: Plamen nehasnoucí (Plomien niegasnacy; N, in: Plamen nehasnoucí / Rudý máj, Praha, Svoboda 1952) - přel. Helena Teigová
Borowski, Tadeusz: Rozloučení s Marií (Utwory zebrane; PP, Praha, Odeon 1987) - přel. Helena Stachová
Borski, Lech: Talisman z azurové země (Talisman z blękitnego kraju; R, Praha, Albatros 1990) - přel. Anetta Balajková
Bradecki Tadeusz: Model metafyzických důkazů (Wzorzec dowodów metafizycznych; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Erich Sojka
Brandstaetter, Roman: Lidé z mrtvé vinice (Ludzie z martwej winicy; Praha, Dilia 1957; premiéra Brno, Divadlo bratří Mrštíků 1958) - přel. Erich Sojka
Brandstaetter, Roman: Markolt (Markolt; D, Praha, Dilia 1960) - přel. Jaroslav Simonides a Kamil Bednář
Brandstaetter, Roman: Poražený Faust (Faust zwyciężony; BB, Praha, Pragokoncert 1968; Praha, Pragokoncert 1969) - přel. Jaroslav Simonides
Brandstaetter, Roman: Soumrak démonů (Zmierzch demonów; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Erich Sojka
Brandstaetter, Roman: Umbrijské kroniky (Kroniki Assyžu / Dwie muzy; EE, Praha, Lidová demokracie 1967; Praha, Lidová demokracie 1968/69) - přel. Jaroslav Simonides
Brandys, Kazimierz: Člověk neumírá (Człowiek nie umiera; R, Praha, Melantrich 1953) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Dopisy paní Z. (Listy do pani Z; EE, fejetony, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Vlasta Dvořáčková
Brandys, Kazimierz: Hotel Řím (Hotel Rzym; VP, Praha, SNKLHU 1961) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Incarno (Incarno; D, Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Interview s Balmeyerem (Interview z Balmeyerem; TVH, Československá televize 1966) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Jak být milována (Jak być kochana; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Město nepokořené (Miasto niepokonane; R, Praha, Borový 1948; Praha, Odeon 1972) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Občané (Obywatele; R, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Obrana Granady (Obrona Grenady; N, Světová literatura, 2/1956) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Paříž, město otevřené (Troja, miasto otwarte; R, Praha, Melantrich 1951) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Příhody Xavera Šarleje (Antygona; R, Praha, Melantrich 1950) - přel. Helena Teigová
Brandys, Kazimierz: Samson (Samson; R, Praha, Melantrich 1950) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Způsob existence (Sposób bycia; D [divadelní úprava Nowak-Hibner], premiéra Liberec 1966) - přel. Helena Stachová
Brandys, Kazimierz: Způsob existence (Sposób bycia; R, Praha, SNKLU 1965) - přel. Helena Stachová
Brandys, Marian: Italská setkání (Spotkania włoskie; cestopisné črty, Praha, Práce 1951) - přel. Vlasta Dvořáčková
Brandys, Marian: Příběh začíná (Poczštek opowieœci; reportážní črty, Praha, Mladá fronta 1953) - přel. Vlasta Dvořáčková
Brandys, Marian: Trampoty s paní Walewskou (Kłopoty z pania Walewska; E, Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Anetta Balajková
Bratny, Roman: Kolumbové dvacátého ročníku (Kolumbowie; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1965) - přel. Anetta Balajková
Bratny, Roman: Neklidné stopy (Niespokojne topy; LF, Praha, Lidová demokracie 1961) - přel. Anetta Balajková
Braun, Andrzej: Prázdnota (PróŸnia; R, Praha, Naše vojsko 1973) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Braun, Kazimierz: Hollywood aneb Svatý les (Hollywood czyli Œwięty las; D, Praha, Dilia 1991) - přel. Irena Lexová
Breza, Tadeusz: Bronzová brána. Římský zápisník (Spiżowa brama; EE, Praha, SNKLU 1963) - přel. Antonín M칝an
Breza, Tadeusz: Hody Balsazarovy (Uczta Baltazara; R, Praha, Odeon 1972) - přel. Erich Sojka
Breza, Tadeusz: Úřad (Urzšd; D, Praha, Dilia 1973) - přel. Jaroslav Simonides
Breza, Tadeusz: Úřad (Urzšd; R, Praha, SNKLU 1964) - přel. Vendulka Zapletalová
Breza, Tadeusz: Závist (Zawiœć; R, Praha, Československý spisovatel 1976) - přel. Josef Vlášek
Broniewski, Władysław: Naděje (VB, Praha, Československý spisovatel 1973) - přel. Jan Pilař
Broniewski, Władysław: Nepokořená píseň (VB, Praha, Mladá fronta 1955) - přel. Jan Pilař
Broniewski, Władysław: Pařížská komuna (B, Praha, Československý spisovatel 1951) - přel. Jan Pilař
Broniewski, Władysław: První motýlek (VB, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956) - přel. Jan Pilař
Broszkiewicz, Jerzy: Břemeno svobody (Imiona władzy; D, Praha, Dilia 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Broszkiewicz, Jerzy: Dlouho a šastně (Długo i szczęœliwie; R, Praha, Naše vojsko 1985) - přel. Helena Stachová
Broszkiewicz, Jerzy: Doktor Twardowski (Doktor Twardowski; R, Praha, Práce 1987) - přel. Anetta Balajková
Broszkiewicz, Jerzy: Trosečníci v řece meteorů (Cz dzisištego miesišca; R, Praha, Albatros 1977) - přel. Jaroslav Simonides
Broszkiewicz, Jerzy: Velká, větší, největší (Wielka, wieksza, najwieksza; R, Státní nakladatelství dětské knihy 1963) - přel. Anetta Balajková
Brycht, Andrzej: Výlet Auschwitz-Birkenau (Wycieczka Auschwitz-Birkenau; N, Světová literatura, 4/1967) - přel. Helena Stachová
Bryll, Ernest: Malováno na sklo (Na szkłe malowane; D, Praha, Dilia 1972) - přel. Mojmíra Janišová a Ota Ornest
Brzechwa, Jan: Akademie pana Kaňky (Akademia pana Kleksa; dětská kniha, Praha, Albatros 1973) - přel. Jiří Fiedler
Brzechwa, Jan: Akademie pana Kaňky (Akademia pana Kleksa; Praha, Státní nakladatetelství dětské knihy 1960; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962) - přel. Olga Neveršilová
Brzechwa, Jan: Cesty pana Kaňky (Podróże pana Kleksa; dětská kniha, Praha, Albatros 1980) - přel. Jiří Fiedler
Brzechwa, Jan: Jehla s nitkou tancovala (VB, Praha - Kraków, Svoboda - Czytelnik 1948) - přel. Jan Pilař
Brzechwa, Jan: Kašpařice / Entlička pentlička / Kašpárkovy proměny (DD [loutkové], Praha, Dilia 1964) - přel. Jan Pilař a Vlasta Dvořáčková
Brzechwa, Jan: Popletená kačena (VB, Praha, Praha - Kraków, Svoboda - Czytelnik 1948) - přel. Jan Pilař
Brzechwa, Jan: Ptačí klepy (VB [Sto baœń], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963; rozšířené Praha, Albatros 1986) - přel. Jan Pilař
Brzechwa, Jan: Velryba (Wieloryb; RH, premiéra Československý rozhlas 1966) - přel. Erich Sojka
Brzozowski, Stefan: Plameny (Płomienie; R, Praha, Československý spisovatel 1950) - přel. Helena Teigová
Buczkowski, Leopold: Černý potok (Czarny potok; R, Praha, Odeon 1982) - přel. Josef Vlášek
Bukowski, Michal: Srdečnost oblaků (VB, Český Těšín, Sdružení polských spisovatelů v ČR 1999) - přel. Libor Martinek, Wilhelm Przeczek, Lucyna Waszková
Busquets, Carlos: Bylo, nebylo (dětská literatura, [Praha], Junior 1997) - přel. Karel Blažek
Bystrzycka /Bystrzycká/ Zofia: Otřes (Kontuzja; R, Praha, Melantrich 1986) - přel. Helena Stachová
Cassian /Cassianová/, Nina: Zvědavé slůně (D [loutková hra pro děti], Praha, Dilia 1967; premiéra Liberec, Severočeské loutkové divadlo 1965) - přel. Ladislav Dvorský a M. Tatarová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Bílou pustinou (Na białym szlaku; PP, Praha, Naše vojsko 1961) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Roald Amundsen (Człowiek, o którego upomniało się morze; LF, Praha, Mladá fronta 1971) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Tumbo z mysu Dobré naděje (Tumbo z przylšdka Dobrej Nadziei; R, Praha, Albatros 1981) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Tumbo znovu v nesnázích (Tumbo nigdy nie zazna spokoju; R, Praha, Albatros 1982) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: V zemi bez stínu (Osaczeni wielkim chłodem; PP, Praha, Orbis 1974) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: V zemi polární záře (Na białym szlaku; PP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Velký Nor (Fridtjof,co z ciebie wyroœnie?; LF, Praha, Mladá fronta 1964) - přel. Helena Stachová
Centkiewicz /Centkiewiczová/, Alina - Centkiewicz, Czesław: Dobývání Arktidy (Zdobycie Arktyki; LF, Praha, Mladá fronta 1958) - přel. Helena Stachová
Czartoryskich, Maria z : Malvína aneb Předvídavost srdce (Malwina czyli Domyœlnoœć serca; R, Praha, Odeon 1975; Brno, Blok 1979) - přel. Marie Havránková
Czechowicz, Józef: Zaklínání kamene (VB, Praha, Odeon 1989) - přel. Vlasta Dvořáčková
Czeszko, Bogdan: Pokolení (Pokolenie; R, Praha, Mladá fronta 1953; Praha, Naše vojsko 1979) - přel. Helena Teigová
Czeszko, Bohdan: Povodeň (Powódž.; N, in: Pět polských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Ludvík Štěpán
Czubak, C.: Koncert pro číslo jednací (Koncert na liczbę dziennika; D, Praha, Ústřední dům armády 1974) - přel. Oldřich Uličný
Čistý zpěv. 10 současných polských básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1974) - přel. Jan Pilař
Dšbrowska /Dšbrowská/, Maria: Čistá srdce (výbor próz pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962) - přel. Jaroslav Simonides
Dšbrowska /Dšbrowská/, Maria: Mez (Granica; TVH, Československá televize 1970) - přel. Helena Stachová
Dšbrowska /Dšbrowská/, Maria: Noci a dny (Noce i dnie; R [2 svazky], Praha, SNKLHU 1959) - přel. Helena Teigová
Dšbrowska, Maria: Svatba na vsi (VN, Praha, Československý spisovatel 1958) - přel. Josef Rumler
Dabrowski, Stanisław: Mučednická smrt pátera Jerzyho Popieluszka (Meczenstwo ks. J. P.; básnická kompozice, premiéra Československý rozhlas 1992) - přel. Erich Sojka
Dackiewicz /Dackiewiczová/, Jadwiga: Napoleonovi synové (Synowie Napoleona. Ksišże Reichstadtu-Napoleon II. / Synowie Napoleona. Aleksander Walewski; LF, Praha, Svoboda 1979) - přel. Vlasta Dvořáčková
Damian, Dominik: Neznámý z baru Kalypsó (Nieznajomy z baru Calypso; R, Praha, Práce 1969) - přel. Karel Málek
Dejmek, Kazimierz: Temnoty halí zemi (Ciemnoœci kryję ziemię; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Jaroslav Simonides
Deníky dětí: (sborník [Deník Leona Weliczkera, Deník Jany Heschelesové, Zápisky polských dětí], LF, Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1961; samostatně Deník Jany Heschelesové in: Holocaust a válka očima dětí, Praha, Prostor 1997) - přel. Helena Stachová
Disney, Walt: 101 dalmatinů (101 dalmatinów; pohádka, Praha, Egmont ČR 1997) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Alenka v kraji divů (Alicja w kraju dziwów; pohádka, Praha, Egmont ČR 1996) - přel. Pavel Weigel
Disney, Walt: Šípková Růženka (Œpišca królewna; pohádka, Praha, Egmont ČR 1997) - přel. Pavel Weigel
Dobraczyński, Jan: Klíč moudrosti (Klucz mšdroœci; R, Praha, Vyšehrad 1979) - přel. Lubomír Nakládal
Dobraczyński, Jan: Listy Nikodémovy (Listy Nikodema; R, Praha, Vyšehrad 1969; Praha, Vyšehrad 1989) - přel. Jaroslav Simonides
Dobraczyński, Jan: Modré přilby na přehradě (Błękitne helmy na tamie; R, Praha, Vyšehrad 1976) - přel. Lubomír Nakládal
Dobraczyński, Jan: Před branami Lipska (Bramy Lipska; R, Praha, Vyšehrad 1988) - přel. Jaroslav Simonides
Dobraczyński, Jan: Přelévat moře (Wyczerpać morze; R, Praha, Vyšehrad 1971; Olomouc, Matice cyrilometodějská 1994) - přel. Lubomír Nakládal
Dobraczyński, Jan: Znamení rukou (Dłonie na murze; R, Praha, Lidová demokracie 1963) - přel. Jaroslav Simonides
Dobraczysńki, Jan: Stín otce (Cie ojca; R, Brno, Blok 1993) - přel. Marie Havránková
Dobrowolski, Stanisław R.: Sága rodu (Saga rodu; Praha, rodinná kronika, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Anetta Balajková
Dolęgowski, A.: Výslech (Przesłuchanie; D, Praha, Ústřední dům armády 1974) - přel. Oldřich Uličný
Domagalik, Andrzej: Konec prázdnin (Koniec wakacji; R, Praha, Albatros 1987) - přel. Helena Stachová
Domagalik, Andrzej: Zelené kaštany (Marek / Irmina; R/R, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Helena Stachová
Domański, Marek: Žena v prekérní situaci (Kobieta w trudnej sytuacji; D, premiéra Ostrava, Umělecká agentura Krajského podniku pro film, koncerty a estrády 1973) - přel. Ladislav Slíva
Dorawski, Jan Kazimierz: Člevěk dobývá Himaláj (Człowiek zdobywa Himalaje; LF, Praha, Mladá fronta 1961) - přel. Jaroslav Simonides
Dygasiński, Adolf: Zvířata a lidé (VP [dětská literatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950) - přel. Josef Bečka
Dygat, Stanisław: Bodamské jezero (Jezioro Bodeńskie; R, Praha, Evropský literární klub 1948) - přel. Anetta Balajková
Dygat, Stanisław: Cesta (Podróž; R, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Helena Stachová
Dygat, Stanisław: Disneyland (Disneyland; R, Praha, Odeon 1967) - přel. Vendulka Zapletalová
Edigey, Jerzy: Král Babylónu (Król Babilonu; R [literatura pro mládež], Praha, Albatros 1990) - přel. Pavel Frýbort
Engelking, Leszek: A jiné básně a jiné básně (VB, Olomouc, Votobia 1988) - přel. Iveta Mikešová, Václav Burian, Ivan Wernisch, Petr Mikeš
Engelking, Leszek: Vladimir Nabokov - podivuhodný podvodník (Vladimir Nabokov; LF, Olomouc, Votobia 1997) - přel. Iveta Mikešová
Fantastika ´80 (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1980) - přel. Helena Stachová
Fialkowski, Konrad: Homo divisus (Homo divisus; sci-fi próza, in: Experiment člověk, Praha, Svoboda 1983) - přel. Zdenka Koutenská a další překladatelé
Fiałkowski, Konrad: Cerebroskop (VP, Světová literatura, 5/1979)
Fiałkowski, Konrad: Pátý rozměr (Poprzez pišty rozmiar / Włókno Claperiusa; VP, Praha, Mladá fronta 1971) - přel. Helena Stachová
Fiedler, Arkady: Bílý jaguár (Biały jaguar; Praha, N, Mladá fronta, 1981) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Divoké banány (Dzikie banany; LF, Praha, Mladá fronta 1963) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Guinea nové dobrodružství (Nowa przygoda - Guinea; LF, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Indiáni, bizoni, štiky aneb opět Kanada vonící pryskyřicí (I znowu kuszšca Kanada; LF, Praha, Mladá fronta 1972) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Kanada vonící pryskyřicí (Kanada pachnšca żywicš; LF, Praha, Mladá fronta 1958) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Madagaskar, krutý čaroděj (Madagaskar, okrutny czarodziej; LF, Praha, Mladá fronta 1976) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Malý Bizon (Mały Bizon; R, Praha, Mladá fronta 1959) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Můj otec a duby (Mój ojciec i dęby Wiek męski - zwycięski; R, Praha, Mladá fronta 1982) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Orinoko (Orinoko; R, Praha, Mladá fronta 1961) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Robinsonův ostrov (Wyspa Robinsona; R, Praha, Mladá fronta 1960, 1963) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Ryby zpívají v Ukajali (Ryby œpiewajš w Ukajali; LF, Praha, Mladá fronta 1957, 1960) - přel. Irena Dvořáková
Fiedler, Arkady: Z brazilských pralesů (Piękna, straszna Amazonia; LF, Praha, Orbis 1974) - přel. Helena Stachová
Fik, Ignacy: Sociální rodokmen polské literatury (Rodowód spoleczny literatury polskiej; literárněcědné dílo Praha, Orbis 1948) - přel. Erich Sojka
Filipowicz, Kornel: Co je v člověku (VP [Opowiadania wybrane / Pamiętnik antybohatera / Co jest w człowieku], Praha, Odeon 1974) - přel. Josef Vlášek
Filipowicz, Kornel: Modrý sešit (Błękitny zeszyt; P, Praha, Naše vojsko 1959)- přel. Josef Rudolf Burian
Fleszarowa-Muskat, Stanisława: Včera a dnes (Wczoraj i dzisiaj; TVH, Československá televize 1971) - přel. Helena Stachová
Fredro, Aleksander: Dámy a husaři (Damy i huzary; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Mojmíra Janišová
Fredro, Aleksander: Dámy a husaři (Damy i huzary; D, Praha 1959) - přel. Milan Rusinský
Fredro, Aleksander: Doživotní renta (Dożywocie; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Hana Jechová
Fredro, Aleksander: Muž a žena (Mšż i żona; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1955; Praha, Orbis 1960) - přel. Mojmíra Janišová a Ota Ornest
Fredro, Aleksander: Muž a žena (Mšż i żona; D, Praha, Dilia 1976) - přel. Jaroslav Simonides
Fredro, Aleksander: Nikdo mě nezná (Nikt mnie nie zna; D, Praha,, Dilia 1957; in: sborník Malá díla velkých mistrů, Praha, Naše Vojsko 1957; premiéra Československá televize 1971) - přel. Erich Sojka
Fredro, Aleksander: Pan Jowialski (Pan Jowialski; D, Praha, 1951; Praha 1953) - přel. František Hrubín
Fredro, Aleksander: Panenské sliby aneb Magnetismus srdce (Œluby panieńskie; D, Praha, Orbis 1955) - přel. Mojmíra Janišová a Ota Ornest
Fredro, Aleksander: Pomsta (Zemsta; D, in: Pomsta / Pan Geldhab, Praha, Odeon 1966) - přel. Erich Sojka
Frelek, Ryszard: Slaná růže (Słona róža; N, Světová literatura, 4/1982) - přel. Helena Stachová
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Divoké víno (VB, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Noc zázraků (Babcia i wnuczek czyli Noc cudów; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Prstem otáčíš planety (VB, Praha, Odeon 1973) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Sedmé nebe (VB, Praha, Československý spisovatel 1980) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Začarovaná drožka (VB, Praha, Československý spisovatel 1963) - přel. Jan Pilař
Gałczyński, Konstanty Ildefons: Zelená husa (Próby teatralne; VD, Praha, SNKLU 1965) - přel. Jan Pilař
Gall /Gallová/, Natalia: Setkání s andělem (A ty płakałaœ, Adrianno...; R, Praha, Albatros 1974) - přel. Olga Hostovská
Gawlik, Jan Pawel: Zkouška (Egzamin; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Jaroslav Simonides
Gerhard, Jan: Netrpělivost (Niecierpliwoœć; R, Praha, Melantrich 1970) - přel. Helena Teigová
Głombik, Czesław: Český novotomismus třicátých let (Neotomizm czeski lat trzydziestych; LF [dějiny filozofie], Olomouc, Votobia 1995) - přel. Václav Burian
Głowacki, Janusz: Antigona v New Yorku (Antygona w Nowym Jorku; D, Praha, Dilia 1994) - přel. Vlasta Dvořáčková
Głowacki, Janusz: Kongo v ulici Medvídka Pú (VP, Světová literatura, 6/1976) - přel. Ludvík Štěpán
Głowacki, Janusz: Utkání (Mecz; D, Praha, Dilia 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Godlewski, Aleksander: Tahiti nejkrásnější (Tahiti najpiękniejsza; LF, Praha, Orbis 1960) - přel. Jaroslav Janouch
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Děvčata z Novolipek (Dziewczęta z Nowolipek; R, Třebechovice, Dědourek 1946; Praha, Melantrich 1951) - přel. Helena Teigová
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Hlavní město (Stolica; R, Praha, Melantrich 1950) - přel. Helena Teigová
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Mříže (Krata; R, Praha, Literární klub 1948; Praha, Mír 1951) - přel. Helena Teigová
Gojawiczyńska /Gojawiczyňská/, Pola: Rajská jabloň (Rajska jabłoń; R, Praha, Máj 1948) - přel. Helena Teigová
Gołembowicz, Wacław: Chemické příběhy Sherlocka Holmese (Przygody chemiczne Sherlocka Holmesa; PP, Praha, Mladá fronta 1967; Praha, Mladá fronta 1968; Brno, Books 1999) - přel. Irena Dvořáková
Gołembowicz, Wacław: Paracelsus (Wędrowiec; R, Praha, Mladá fronta 1975) - přel. Irena Dvořáková
Gombrowicz, Witold: Deník I (Dziennik I; EE, Praha, Torst 1994) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Deník II, III (Dziennik II, III; EE, Praha, Torst 1994) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Ferdydurke (Ferdydurke; R, Praha, Torst 1997) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Kosmos (Kosmos; R, [četba na pokračování] Český rozhlas 2000) - přel. Erich Sojka
Gombrowicz, Witold: Pornografie (Pornografia; R, Praha, Torst 1997) - přel. Helena Stachová
Gombrowicz, Witold: Svatba (Œlub; D, Praha, Dilia 1981; premiéra Praha, DISK 1991) - přel. Irena Lexová
Gombrowicz, Witold: Trans Atlantik (Trans-Atlantyk; D, Praha, Dilia 1982) - přel. Irena Lexová
Gordon /Gordonová/, Barbara: Smrt si vybírá (Gwiazdy na ziemi; R, Praha, Práce 1967) - přel. Karel Málek
Gordon /Gordonová/, Barbara: Váza krále Priama (Waza króla Priama; R, Praha, Práce 1973) - přel. Karel Málek
Goszczurny, Stanisław: Přišel jsem vás zabít (Przyszedlem pana zabić; R, Praha, Naše vojsko 1977) - přel. František Nechvátal
Gottesman, Gustaw - Broszkiewicz, Jerzy: Rodina Bancroftů (Bancroftowie; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953) - přel. Karel Málek
Gozdawa, Zdzisław - Stępień, Wacław: Moje žena Penelopa (Moja żona Penelopa; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství [rok neuveden]) - přel. Mojmíra Janišová a Ota Šafránek
Górnicki, Łukasz: Polský dvořan (Dworzenin polski; traktát Praha, Odeon 1977) - přel. Jaroslav Simonides
Górnicki, Wiesław: Bambusové poselství (Bambusowa klepsydra; LF [cestopis], Praha, Panorama 1983) - přel. Pavla Provazníková
Górnicki, Wiesław: Cesta za hrstí rýže (Podróž po garœć ryžu; LF, Praha, Svoboda 1966) - přel. Anetta Balajková
Górnicki, Wiesław: V zemi, kde roste pepř (Gdzie roœnie pieprz; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1963) - přel. Anetta Balajková
Grobicki, Aleksander: Poklady na dně moří (Skarby na dnie mórz; LF, Praha, Mladá fronta 1980) - přel. Pavel Weigel
Grodzieńska /Grodzieňská/, Stefania: Ze vzpomínek konferenciérky (Ze wspomnień chałturzvstki, LF [vzpomínky], Praha, Orbis 1966) - přel. Anetta Balajková
Grochowiak, Stanisław: Den vyznamenání (Dzie orderu; RH, Československý rozhlas 1962) - přel. Helena Stachová
Grochowiak, Stanisław: Dulle Griet (Dulle Griet; D, Praha, Dilia 1977; premiéra Ústí nad Labem, Malé divadlo 1981) - přel. Erich Sojka
Grochowiak, Stanisław: Kluci (Chłopcy; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Helena Stachová
Grochowiak, Stanisław: Král IV. (Król IV; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Erich Sojka
Grochowiak, Stanisław: Partita pro dřevěný nástroj (Partita na instrument drewniany; D, premiéra Československý rozhlas 1963) - přel. Erich Sojka
Grochowiak, Stanisław: Jitřní úzkost (Lęnki poranne; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Mojmíra Janišová
Grochowiak, Stanisław: Lov na tetřevy (VB, Praha, Československý spisovatel 1990) - přel. Jan Pilař
Grochowiak, Stanisław: Pozvání k lásce (VB, Praha, Mladá fronta 1967) - přel. Jan Pilař
Gruszczyński, Krzysztof: Vlak do Marseille (Pocišg do Marsey; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953) - přel. Mojmíra Janišová
Gruszczyński, Krzysztof: Velký Bobby (Wielki Bobby; D, Praha, Dilia 1961) - přel. Helena Stachová
Grynberg, Henryk: Židovská válka / Vítězství (Żydowska wojna / Zwycięstwo; RR Praha, Aurora 1996) - přel. Olga Hostovská
Grzeœczak, Marian: Člověk zvedá břemena (B [poema], Praha, Mladá fronta 1980) - přel. Oldřich Rafaj
Grzeœczak, Marian: Vypouštění skřivánka (VB, Praha, Mladá fronta 1976) - přel. Oldřich Rafaj
Grzeszczak, Marian: A budiž chléb, ryba a voda pramenitá (I chleb się stanie i ryba i woda Ÿródlana; D, premiéra Československý rozhlas 1991) - přel. Irena Lexová
Gumowska, Irena: Lékárna v kuchyni (Nie daj się chorobie!; LF, Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Irena Dvořáková
Gumowska, Irena: Zdraví na talíři (BšdŸ zdrów - smacznego!; LF, Praha, Mladá fronta 1994) - přel. Irena Dvořáková
Harasymowicz, Jerzy: Černý bez (VB, Praha, Mladá fronta 1988) - přel. Jan Pilař
Harasymowicz, Jerzy: Láska už přeletěla dům (VB, Praha, Práce 1983) - přel. Jan Pilař
Harasymowicz, Jerzy: Součet zeleně (VB, Praha, Odeon 1967) - přel. Jan Pilař
Hartwig /Hartwigová/, Julia: Apollinaire (Apollinaire; LF, Praha, Odeon 1966) - přel. Vendulka Zapletalová
Hen, Józef: Crimen (Crimen; R, Praha, Odeon 1981) - přel. Helena Stachová
Hen, Józef: Hledá se Kurt (Twarz pokerzysty; TVH, Československá televize 1974) - přel. Helena Stachová
Hen, Józef: Já, Michel de Montaigne (Ja, Michał z Montaigne; R, Praha, Odeon 1990) - přel. Helena Stachová
Hen, Józef: Jokohama (Jokohama a Mgielka; R, in: Jokohama, Praha, Lidové nakladatelství 1980) - přel. Anetta Balajková
Hen, Józef: Obláček (Mgielka; R, in: Jokohama, Praha, Lidové nakladatelství 1980) - přel. Anetta Balajková
Hen, Józef: Tvář hráče pokeru (Twarz pokerzysty; R, Praha, Naše vojsko 1973) - přel. Helena Stachová [neuvedena]
Herbert, Zbigniew: Epilog bouře (VB, Praha, Mladá fronta 2000) - přel. Miroslav Červenka, Vlasta Dvořáčková, Miroslav Holub [přebásnil]
Herbert, Zbigniew: Jeskyně filozofů (Jaskinia filozofów; D, premiéra Praha, Divadlo Labyrint 1993; Praha, Dilia 1994) - přel. Irena Lexová a Vlasta Dvořáčková
Herbert, Zbigniew: Pan Cogito (Pan Cogito; BB, in: Poslání pana Cogito, Praha, Československý spisovatel - Nakladatelství Lidové noviny 1991) - přel. Vlasta Dvořáčková
Herbert, Zbigniew: Pan Cogito (Pan Cogito; BB, samizdat Krameriova expedice 1985) - přel. Miroslav Červenka [jako Otakar Č. Morký]
Herbert, Zbigniew: Studium předmětu (VB, Praha, Odeon 1965) - přel. Vlasta Dvořáčková a Miroslav Holub
Herbert, Zbigniew: Zpráva z obleženého města a jiné básně (Raport z oblężonego miasta i inne wiersze; BB, samizdat Krameriova expedice 1986) - přel. Miroslav Červenka [jako Otakar Č. Mokrý]
Herbert, Zbigniew: Zpráva z obleženého města a jiné básně (Raport z oblężonego miasta i inne wiersze; BB, in: Poslání pana Cogito, Praha, Československý spisovatel - Nakladatelství Lidové noviny 1991) - přel. Miroslav Červenka
Herling-Grudziski, Gustaw: Deník psaný v noci 1989-1992 (Dziennik pisany nocš 1989-1992; EE, Praha, Torst 1985) - přel. Helena Stachová
Herling-Grudziski, Gustaw: Hodina stínů (Godzina cieni; EE, Praha, Torst 1999) - přel. Helena Stachová
Herling-Grudziski, Gustaw: Jiný svět (Inny œwiat; LF, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1994) - přel. Helena Stachová
Herling-Grudziski, Gustaw: Ostrov (Wyspa; PP, Praha, Mladá fronta 2000) - přel. Helena Stachová
Hén, Józef: Duben (Kwiecień; próza, Praha, Naše vojsko 1965)- přel. Josef Rudolf Burian
Hén, Józef: Zázrak s chlebem (Cud z Chlebem; N, Praha, Naše vojsko 1958)- přel. Josef Rudolf Burian
Hłasko, Marek: Konvertirta z Jaffy (Nawrócony w Jafffie; N, Praha,, Argo 2000) - přel. Jindřich Vacek
Hłasko, Marek: Mladí a krásní (Piękni dwudziestoletni; ukázky z životopisné prózy, Světová literatura, 4/1990) - přel. Olga Hostovská
Hłasko, Marek: Smyčka (Pętla; N, Světová literatura, 1/1958) - přel. Helena Stachová
Hledám, tedy jsem. Výbor z mladé polské poezie (VB, Praha, Mladá fronta 1987) - přel. Jan Pilař
Hledání budoucího času (antologie sci-fi, Praha, Práce 1985) - přel. Ludvík Štěpán a další překladatelé
Hollanek, Adam: Katastrofa na slunci Antarktidy (Katastrofa na slóncu Antarktydy; próza, Praha, Naše vojsko 1960) próza- přel. Josef Rudolf Burian
Holuj, Tadeusz: Konec našeho světa (Koniec naszego œwiata; Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1962) - přel. Helena Teigová
Hołuj, Tadeusz: Osoba (Osoba; Praha, Odeon 1988) - přel. Jiří Fiedler
Hońsza, Norbert: Heinrich Böll, vzpurný humanista (Heinrich Böll, niepokorny humanista; LF, Šenov, Tilia 1997) - přel. Helena Stachová
Huzik, Władysław: Ukradené tváře (Ukradzione twarze; R, Praha, Mladá fronta 1988) - přel. Anetta Balajková
Hübner, Zygmunt: Císařovi lidé (Ludzie cesarza; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Erich Sojka
Chadzyńska, Zofia: Řád za lásku (Wstêga Pawilonu; R [literatura pro mládež], Praha, Mladá fronta 1982; Praha, Albatros 1987) - přel. Pavel Frýbort
Chmielewska /Chmielewská/, Joanna: Zpráva od nebožtíka (Całe zdanie nieboszczyka; R, Praha, Československá spisovatel 1976) - přel. Jaroslav Simonides
Chmielewska, Joanna: Poplach s odkazem (Upiorny legat; R, Praha, Vyšehrad 1985) - přel. Iva Daňková
Chmielnik, Jacek: Romance (Romanca;D, Praha, Dilia 1987) - přel. Jaroslav Simonides
Choiński, Krzysztof: Otevři dveře (Otwórz drzwi; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Mojmíra Janišová
Choiński, Krzysztof: Příběh jedné noci (Noc na opowieœć; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Mojmíra Janišová
Choiński, Krzysztof: Vysoce diplomatický oběd čili Co je, sakra, s tou Evropou? (Bardzo dyplomatyczny obiad czyli Co, u licha, z tš Europš?; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Erich Sojka
Chopin, Fryderyk: Listy rodině a přátelům (výbor z korespondence, Praha, Státní hudební vydavatelství 1961) - přel. Jaroslav Simonides
Choromański, Michał: Kdyžmramor oživne (Szkoła marmuru; D, Praha, AGSYND [rok neuveden]; Praha, České divadelní a literární jednatelství [rok neuveden]; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1949) - přel. Josef Bečka
Chotomska /Chotomská/, Wanda: Leonek a lev (Leonek i lew; dětská kniha, Praha, Albatros 1982) - přel. Vlasta Dvořáčková
Chraœcinová, Marie: Čas písně (VB, Český Těšín, Olza 1997) - přel. Libor Martinek a Wilhelm Przeczek
Infeld, Leopold: Albert Einstein (Albert Einstein; LF, Praha, Naše vojsko 1958) - přel. Helena Stachová
Infeld, Leopold: Vyvolenci bohů (Wybrańcy bogów; R, Praha, Mír-Družstevní práce 1952)- přel. Josef Rudolf Burian
Iredynski, Ireneusz: Třetí ňadro (Trzecia piers;, D, Praha, Dilia 1974) - přel. Erich Sojka
Iredyński, Ireneusz: Čistá láska (Czysta miloœć; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Irena Lexová
Iredyński, Ireneusz: Hlasy mrtvých (Głosy umarłych; D, premiéra Praha, Divadlo E. F. Buriana 1987; Praha, Dilia 1988) - přel. Irena Lexová
Iredyński, Ireneusz: Marie (Maria; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Irena Lexová
Iredyński, Ireneusz: Marie (Maria; D, premiéra Československý rozhlas 1985) - přel. Ladislav Slíva
Iredyński, Ireneusz: Moderní jesličky (Jasęlka - moderne; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Vzlet (Wzlot; N, in: Pět polských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Olga Hostovská
Iwaszkiewicz, Jarosław: Benátské krajky (VP, Praha, SNKLU 1961) - přel. Hana Jechová, Antonín Měštan, Marie Štědrá, Helena Teigová
Iwaszkiewicz, Jarosław: Březový háj (Brzezina; VP, Praha, Práce 1980) - přel. Helena Teigová
Iwaszkiewicz, Jarosław: Červené štíty (Czerwone tarcze; R, Praha, Odeon 1980) - přel. Anetta Balajková
Iwaszkiewicz, Jarosław: Červnová noc (Zarudzie; NN, Praha, Melantrich 1985) - přel. Helena Stachová
Iwaszkiewicz, Jarosław: Čest a sláva (Sława i chwała; R, Praha, Odeon 1967) - přel. Vlasta Dvořáčková
Iwaszkiewicz, Jarosław: Dívka a holubi (N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Bořivoj Křemenák
Iwaszkiewicz, Jarosław: Fryderyk Chopin (Fryderik Chopin; LF, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Hrst vrbových lístků (VB, Praha, Československý spisovatel 1981) - přel. Jan Pilař
Iwaszkiewicz, Jarosław: Léto v Nohantu (Lato w Nohant; D, Praha, Dilia 1982) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Milenci z Marony (Kochankowie z Marony; VP, Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Helena Teigová
Iwaszkiewicz, Jarosław: Milenci z Marony a jiné povídky (VP, Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Mrtvá paseka (N, Světová literatura ../1974) - přel. Oldřich Rafaj
Iwaszkiewicz, Jarosław: Plavení koní (VB, Praha, Odeon 1972) - přel. Jan Pilař
Iwaszkiewicz, Jarosław: Pod akáty (Pod akacjami; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Psyché (Psyche; Praha, Supraphon 1973) - přel. Jaroslav Simonides
Iwaszkiewicz, Jarosław: Stará cihelna (Stara cegielnia; P, in: Benátské krajky, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Antonín M칝an
Iwaszkiewicz, Jarosław: Zahrady (Ogrody; P, in: Almanach světové literatury, Praha, Odeon 1986) - přel. Vlasta Dvořáčková
Jackiewiczowa /Jackiewiczová/, Elžbieta: Jen ty a já (Jest nas dwoje; R, Praha, Lidové nakladatelství 1981) - přel. Helena Stachová
Jaczewski, Zbigniew: Paroží jelenovitých (Poroże jeleniowatych; LF, Praha, Státní zemědělské nakladatelství 1983) - přel. Irena Dvořáková
Jan III. Sobieski: Dopisy Maryšence (Listy do Marysieńki; výbor z korespondence, Praha, Odeon 1974) - přel. Jaroslav Simonides
Janczarski, Jacek: Umřít smíchy (Umrzeć ze œmiechu; D, Praha, Dilia 1983; premiéra Praha, Reduta 1988) - přel. Irena Lexová
Janicki, Jerzy: Osudné křižovatky (Polskie drogi; R, Praha, Naše vojsko 1990) - přel. Josef Vlášek
Januszewska /Januszewská/, Hanna: Zlatý košíček (P, Praha, Albatros 1977; in: Domeček z kostek, Praha, Albatros 1979) - přel. Helena Stachová
Jarnicki, Władysław: Levandulová stopa (Rudy zostavia œlad; R, Praha, Práce 1963; Praha, Práce 1963) - přel. Karel Málek
Jarnicki, Władysław: Spálená země (Spalona ziemia; R, Praha, Vyšehrad 1971) - přel. Karel Málek
Jarnicki, Władysław: Tři bílé karafiáty (Trzy białe goŸdziki; R, Praha, Práce 1966) - přel. Karel Málek
Jasiczek, Henryk: Krásné jak housle (VB, Ostrava, Krajské nakladatelství 1962) - přel. Erich Sojka a Oldřich Rafaj
Jasiczek, Henryk: Pokus o smír (VB, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Erich Sojka, Jan Pilař, Oldřich Rafaj
Jasieński, Bruno: Bál manekýnů (Bal manekynów; D, Praha, Dilia 1976) - přel. Mojmíra Janišová
Jaszuński, Grzegorz: Atentáty na sny (Marzyciele i mordercy; LF, Praha, Mladá fronta 1975) - přel. Pavla Provazníková a Vladimír Smetáček [verše]
Jaworczakowa /Jaworczakowá/, Mira: Slunce jsem zadržel. Životopis Mikuláče Kopernika (Gdy odbijamy od portu; LF [životopis], Praha, Albatros 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Jurandot, Jerzy: Devátý spravedlivý (Dziewišty sprawiedliwy; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Mojmíra Janišová
Jurandot, Jerzy: Knokaut (MaŸ Foltasiówny; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Mojmíra Janišová
Jurandot, Jerzy: Nejpravdivější lež aneb Premiéra na krku (Trzeci dzwonek; D, Praha, Dilia 1958) - přel. Mojmíra Janišová
Jurandot, Jerzy: Počet nepravděpodobnosti (Rachunek nieprawdopodobieństwa; D, Praha, Dilia 1972) - přel. Mojmíra Janišová
Jurgielewiczowa /Jurgielewiczová/, Irena: Jiná dívka? (Jestem inna; Praha, Albatros 1975) - přel. Helena Teigová
Kaden-Bandrowski, Juliusz: Černá křídla (Czarne skrzydła; R, Praha, Svoboda 1975) - přel. Josef Vlášek
Kajzar, Helmut: Hvězda (Gwiazda; P, Světová literatura, 3/1980) - přel. Irena Lexová
Kškolewski, Krzysztof: Ukradený zločin (Skradziona zbrodnia; R, Praha, Lidová demokracie 1970) - přel. Karel Málek
Kann /Kannová/, Maria: Katka nebyla sama (Dujawica; R, Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1960) - přel. Helena Stachová
Kapuœciński, Ryszard: Fotbalová válka (Wojna futbolowa; LF, Praha, Panorama 1983) - přel. Pavla Provazníková
Kapuœciński, Ryszard: Na dvoře Krále králů (Cesarz; LF, Praha, Panorama 1980) - přel. Pavla Provazníková
Kapuœciński, Ryszard: Na dvoře šáha šáhů (Katharsis; LF, Praha, Panorama 1981) - přel. Pavla Provazníková
Karczewska /Karczewská/, Wanda: Fuga na milostné téma (Fuga z tematem miłosnym; R, Praha, Melantrich 1981) - přel. Helena Stachová
Karpowicz, Tymoteusz: Když někdo zaklepá (Kiedy ktoœ zapuka; RH, Československý rozhlas 1962) - přel. Helena Stachová
Kawalec, Julian: Hledám domov (Szukam domu; N, in: Pět polských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Helena Stachová
Kawalec, Julian: Na slunci (W słońcu; N, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Helena Teigová
Kawalec, Julian: Než přepluješ řeku (Przepłyniesz rzekę; R, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Helena Stachová
Kępiski, Antoni: Rytmus života (Rytm życia; EE, Praha, Avicenum 1986) - přel. Helena Stachová
Kern, Ludwig Jerzy: O bílém slonu (Proszę słonia; dětská literatura, Praha, Albatros 1977) - přel. Oldřich Syrovátka
Kern, Ludwig Jerzy: Podivuhodné příběhy Ferdinanda Nádherného (Ferdynand Wspaniały; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968) - přel. Oldřich Syrovátka
Kielan-Jaworowska /Kielanová-Jaworowská/, Wanda: Lov na dinosaury (Polowanie na dinozaury; LF, Praha, Orbis 1972) - přel. Helena Stachová
Kleer, Jerzy: Světové hospodářství. Zákonitosti vývoje (Gospodarka œwiatowa. Prawidłowoœci rozwoju; LF, Praha, Svoboda 1978) - přel. Pavla Provazníková a Pavel Janouch
Klinger, Michał: Strážce brány (Stróżnik wrót; E, Film a doba, 2/1992) - přel. Irena Lexová
Kluz, Wladyslaw: Světlo a stín (Czterdzieci siedem lat życia; životopis, Praha, České katolické nakladatelství Zvon 1991) - přel. Terezie Brichtová
Kochanowski, Jan: Renesanční loutna (1971; přeprac. s tit. Trény, 1988) - přel. Jan Pilař a Erich Sojka
Kochanowski, Jan: Šachy (Szachy; B, Praha, Odeon 1979) - přel. Josef Hiršal [přebásnil, neuveden] a Olga Hostovská [jazyková spolupráce]
Kochanowski, Jan: Šachy (Szachy; B, Praha, FELIS 1997) - přel. Josef Hiršal [přebásnil] a Olga Hostovská [jazyková spolupráce]
Kochanowski, Jan: Žalozpěvy (VB, Praha, Odeon 1984) - přel. Jan Pilař
Kołakowski, Leszek: Nebeklíč (Klucz niebieski; próza, in: Nebeklíč / Rozhovory s áblem, Praha, Odeon 1969) - přel. Gabriel Laub
Kołakowski, Leszek: Rozhovory s áblem (Rozmowy s diabłem; próza, in: Nebeklíč / Rozhovory s áblem, Praha, Odeon 1969) - přel. Gabriel Laub
Kołakowski, Leszek: Žebrák a krásná dívka (Żebrak i piękna dziewczyna; D, Divadlo, 5/1966) - přel. Helena Stachová
Komar, Michał - Szurmiej, Jan: Kouzelník z Lublina (Sztukmistrz z Lublina; D, Praha, Dilia 1991; premiéra Praha, Divadlo pod Palmovkou 1997) - přel. Irena Lexová
Konopnicka /Konopnicka/, Maria: Na fujarce (VB, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Vlasta Dvořáčková
Konopnicka /Konopnická/, Maria: O trpaslících a Maryšce sirotě (O krasnoludkach i sierotce Marysi; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková [jako Zdeňka Galasová]
Konopnicka, Maria: O modrém zlatu (Jak to ze lnem bylo; dětská kniha, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1963) - přel. Josef Strnadel
Konwicki, Tadeusz: Černá kronika lásky (Kronika wypadków miłosnych; R, Praha, Odeon 1978) - přel. Helena Stachová
Konwicki, Tadeusz: Hodinka smutku (Godzina smutku; N, Světová literatura, 5-6/1957) - přel. Helena Stachová
Konwicki, Tadeusz: Malá apokalypsa (Mała apokalipsa; R, samizdat; Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Luboš Dobrovský
Konwicki, Tadeusz: Moc (Władza; R, Praha, SNKLHU 1955) - přel. Helena Teigová
Konwicki, Tadeusz: Na stavbě (Na budowle; N, Praha, Svoboda 1951) - přel. Helena Teigová
Konwicki, Tadeusz: Němý snář (Sennik współczesny; R, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Helena Teigová
Korabiewicz, Waclaw: V uniformě lodního lékaře (Złowiłem życie; LF, Praha, Orbis 1977) - přel. Helena Stachová
Korcelli, Kazimierz: Dům v Tvrdé ulici (Dom na Twardej; D, Praha, Dilia 1956) - přel. Helena Stachová
Korzeniowski, Józef: Karpatští horalé (Karpaccy górale; D, in: Šlechtická vesnice / Spekulant / Karpatští horalé, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Jaroslav Simonides
Korzeniowski, Józef: Spekulant (Spekulant; R, in: Šlechtická vesnice / Spekulant / Karpatští horalé, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Jaroslav Janouch
Korzeniowski, Józef: Šlechtická vesnice (Kollokacja; R, in: Šlechtická vesnice / Spekulant / Karpatští horalé, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Jaroslav Janouch
Kosidowski, Zenon: Když slunce bylo bohem (Gdy słoce było bogiem; LF, Praha, Lidová demokracie 1961) - přel. Helena Stachová
Kosidowski, Zenon: Na počátku bylo slovo (Opowieœci ewangelistów; PP, Praha, Práce 1992) - přel. Josef Vlášek
Kosidowski, Zenon: Příběhy Mrtvého moře (Opowieœci biblijne; PP, Praha, Práce 1979; Praha, Práce 1988) - přel. Josef Vlášek
Kossak /Kossaková/, Zofia: Úmluva (Przvmierze; R, Praha, Lidová demokracie 1969) - přel. Anetta Balajková
Kossak-Szczucka, Zofia: Malomocný král (Król trędowaty; R, Praha, Lidová demokracie 1958) - přel. Jaroslav Janouch
Kossak-Szczucka /Kossaková/, Zofia: Beze zbraně (Bez orezia; R, Praha, Vyšehrad 1973) - přel. Lubomír Nakládal
Kotowicz, Waldemar: Masky a tváře (Frontowe drogi; R, Praha, Naše vojsko 1967; Praha, Naše vojsko 1977) - přel. Helena Stachová
Kowalska /Kowalská/, Anka: Konec velkých prázdnin (Pestka; R, Praha, Vyšehrad 1975) - přel. Lubomír Nakládal
Kowalski, Jan Wierusz: Encyklopedie papežství (Poczet papieży; encyklopedie, Praha, Academia 1994) - přel. Pavel Weigel
Kozakiewicz, Mikołaj: Důvěrnosti (Rozmowy intymne; LF, Praha, Mladá fronta 1971) - přel. Irena Dvořáková
Krakowski, Piotr: Divadlo Tadeusze Kantora (Teatr Tadeusza Kantora; E, Svět a divadlo, 9-10/1992) - přel. Irena Lexová
Krall /Krallová/, Hanna /Hana/: Stihnout to před Pánem Bohem (Zdšżyć przed Panem Bogiem; Praha, Lidové noviny 1999) - přel. Pavla Foglová
Krall /Krallová/, Hanna /Hana/: Tanec na cizí veselce (Taniec na cudzym weselu; Praha, Lidové noviny 1997) - přel. Pavla Foglová
Krasicki, Ignacy: Vojna mnichů a jiné básně (VB [Myšeis / Monachomachia / Satiry / Bajky], Praha, SNKLHU 1959) - přel. Erich Sojka
Krasiński, Zygmunt: Komedie ne božská (Nie-Boska komedia; D, Praha, Odeon 1983) - přel. Jaroslav Simonides
Krasiński, Janusz: Kára (Wózek; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Krasiński, Janusz: Láhev (Butelka; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Krasiński, Janusz: Temná noc (Kwatery; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Kraszewski, Józef Ignacy: Hraběnka Coselová (Hrabina Cosel; R, Praha, Svoboda 1974) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Kraszewski, Józef Ignacy: Stará báje (Stara baœń; R, Praha, Mladá fronta 1952) - přel. Vlasta Dvořáčková
Kraszewski, Józef Ignacy: Ulana (Ulana; R, Praha, SNKLU 1963) - přel. Bořivoj Křemenák
Kraszewski, Stanisław Ignacy: Velký intrikán (Bruehl; R, Praha, Lidové nakladatelství 1974) - přel. Helena Teigová
Krawczuk, Aleksander: Kleopatra (Kleopatra; LF, Praha, Orbis 1973) - přel. Josef Vlášek
Krawczuk, Aleksander: Nero (Neron; LF, Praha, Orbis 1976) - přel. Josef Vlášek
Kroski, Tadeusz: Fašismus a evropská tradice (EE, Praha, Svoboda 1967) - přel. Josef Zumr
Kruczkowski, Leon: Julius a Ethel (Juliusz i Ethel; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Kordián a chám (Kordian i cham; R, Praha, Nová osvěta 1947; Praha, Mír 1951) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Němci (Niemcy; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Odvety (Odwety; D, Praha, Melantrich 1949; in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Osidla (Sidła; R, Praha, Melantrich 1978) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Paví pera (Pawie pióra; R, Praha, Československý spisovatel 1949) - přel. Anetta Balajková
Kruczkowski, Leon: První den svobody (Pierwszy dzień wolnoœci; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Kruczkowski, Leon: Smrt guvernéra (Œmierć gubernatora; D, in: 5 her, Praha, SNKLU 1962; Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Krugerowa /Krugerová/, Maria: Hodina nachové růže (Godzina pšsowej róży; R, Praha, Albatros 1972) - přel. Helena Stachová
Krüger /Krügerová/, Maria: Apolenka a její oslíček (Apolenka i jej oœiołek; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967) - přel. Oldřich Syrovátka
Krzvwicka /Krzvwická/, Irena: Rodina Martenů (Rodzina Martenów; R, Praha, Mladá fronta 1953) - přel. Anetta Balajková
Krzvwicka /Krzvwická/, Irena: Setba budoucnosti (Siew przvszłoœci; R, Praha, Mladá fronta 1955) - přel. Anetta Balajková
Krzyszto, Jerzy: Student a růže (Student i róża; RH, Československý rozhlas 1964) - přel. Helena Stachová
Krzyszto, Jerzy: Šílenství (Obłęd; R, Praha, Odeon 1984, 3 svazky) - přel. Helena Stachová
Křídla (Skrzydła; VP, Praha, Naše vojsko 1956) - přel. Gabriel Laub
Kubacki, Wacław: Koncert pro orchestr (Koncert na orkiestrę; N, Praha, Odeon 1972) - přel. Helena Teigová
Kuczyński, Maciej: Studený břeh (Zimny brzeg; PP, Praha, Mladá fronta 1973) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Kuczyński, Maciej: Tajemná přílba (Kask; kniha pro děti, Praha, Albatros 1984) - přel. Ludvík Štěpán
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Cizinka (Cudzoziemka; R, Praha, Mazáč 1937; Praha, Nová osvěta 1946; Praha Melantrich 1974) - přel. Helena Teigová
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Klíče (Klucze; R, Praha, Práce 1948) - přel. Helena Teigová
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Olivový háj (Gaj oliwny; R, Praha, Lidové nakladatelství 1971) - přel. Helena Teigová
Kuncewiczowa /Kuncewiczová/, Maria: Tristan 1946 (Tristan 1946; R, Praha, Odeon 1971) - přel. Helena Teigová
Kunicki, Aleksander: Tajná fronta (Cichy front; LF, Praha, Vyšehrad 1972) - přel. Lubomír Nakládal
Kurek, Jalu: Ragazza (Ragazza; D, Světová literatura, 3/1984) - přel. Jan Pišta
Kurta, Henryk: Largo con morte (Largo con morte; R, Praha, Naše vojsko 1984) - přel. Jan Pišta
Kuœniewicz, Andrzej: Eroica (Eroica; R, in: Lekce mrtvého jazyka / Eroica, Praha, Odeon 1990) - přel. Anetta Balajková
Kuœniewicz, Andrzej: Král obojí Sicílie (Król Obojga Sycylii; R, Praha, Odeon 1975) - přel. Anetta Balajková
Kuœniewicz, Andrzej: Lekce mrtvého jazyka (Lekcja martwego jezyka; R, in: Lekce mrtvého jazyka / Eroica, Praha, Odeon 1990) - přel. Anetta Balajková
Kuœniewicz, Andrzej: Třetí království (Trzecie królestwo; R, Praha, Naše vojsko 1987) - přel. Anetta Balajková
Kwiatkowska /Kwiatkowská/, Irena - Otwinowska /Otwinowská/, Ewa: Nabídka k sňatku (Matrymonialne; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Helena Stachová
Lach /Lachová/, Ewa: Romeo, Julie a Šerifův omyl (Romeo, Julia i błšd Szeryfa; R, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Helena Stachová
Laris /Larisová/ Irena: Žlutý kačer (VB [Opowiem ci bajkę], Praha, Albatros 1989) - přel. Jan Pilař
Ławicki, Jerzy: Pozor! Pozor! (Uważaj! Uważaj!; dětská literatura, Praha, Albatros 1978) - přel. Oldřich Syrovátka
Lec, Stanisław Jerzy: Neučesané myšlenky (výbor próz, Praha, SNKLU 1962) - přel. Bořivoj Křemenák
Lec, Stanisław Jerzy: Nové neučesané myšlenky (výbor próz, Praha, Odeon 1967) - přel. Bořivoj Křemenák
Lec, Stanisław Jerzy: Tisíc a jedna fraška (aneb učebnice rýmobraní a sešity nerozčesaných myšlenek) (VB, Praha, Práce 1984) - přel. Ludvík Štěpán
Lem, Stanisław: Ananké (Ananké; P, in: Příběhy pilota Pirxe, Praha, Odeon 1978) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Astronauti (Astronauci; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Deník nalezený ve vaně (Pamiętnik znaleziony w wanie; R, Praha, Baronet 1999) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Dokonalá prázdnota (Doskonała próżnia; PP, Praha, Svoboda 1983) - přel. František Jungwirth
Lem, Stanisław: Dokonalá prázdnota (VP, Praha, Světová literatura, 5/1975) - přel. Ludvík Štěpán
Lem, Stanisław: Fiasko (Fiasko; R, Praha, Mladá fronta 1990) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Futurologický kongres (VP; Praha, Svoboda 1977) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Hvězdné deníky (Dzienniki gwiazdowe; PP, Praha, Baronet 1999) - přel. Pavel Weigel, František Jungwirth, Helena Stachová
Lem, Stanisław: Invaze z Aldebaranu (Inwazja z Aldebarana; R, Praha, Mladá fronta 1961) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: K mrakům Magelanovým (Obłok Magellana; R, Praha, Mladá fronta 1956; Praha, Mladá fronta 1958; Praha, Mladá fronta 1959; Praha, Mladá fronta 1962; Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Kyberiáda (Cyberiada; PP, Praha, Československý spisovatel 1983) - přel. František Jungwirth
Lem, Stanisław: Lov (Polowanie; NN, Praha, Odeon 1969) - přel. Oldřich Rafaj
Lem, Stanisław: Mír na Zemi (Pokój na Ziemi; R, Praha, Mladá fronta 1989) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Návrat z hvězd (Powrót z gwiazd; R, Praha, Mladá fronta 1962) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Nepromarněný čas (Czas nieutracony; R, Praha, Mladá fronta 1959) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Nepřemožitelný (Niezwyciężony; R, Praha, Mladá fronta 1976; Praha, Knižní klub 1994) - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Pánův hlas (Głos Pana; RR, DD, PP, Praha, Svoboda 1981) - přel. Pavel Weigel a František Jungwirth
Lem, Stanisław: Planeta Eden (Eden; R, Praha, Lidová demokracie 1960; Praha, Albatros 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Lem, Stanisław: Podivný host profesora Tarantogy (Dziwny goæ profesora Tarantogi; D, Světová literatura, 3/1980) - přel. Ludvík Štěpán
Lem, Stanisław: Podmíněný reflex (Odruch warunkowy; P, in: Příběhy pilota Pirxe, Praha, Odeon 1978) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Příběhy pilota Pirxe (Opowiesci o pilocie Pirxie; PP, Praha, Odeon 1978) - přel. Oldřich Rafaj, Jaroslav Simonides, Lenka Stachová
Lem, Stanisław: Rýma (Katar; R, Praha, Mladá fronta 1978) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Sezam (Sezam; R, Praha, Naše vojsko 1957)- přel. Josef Rudolf Burian
Lem, Stanisław: Solaris (Solaris; Praha, Československý spisovatel 1972) - přel. Erich Sojka [neuveden] a Bořivoj Křemenák
Lem, Stanisław: Solaris (Solaris; R, ; Praha, Knižní klub 1994) - přel. Erich Sojka a Bořivoj Křemenák
Lem, Stanisław: Summa technologiae (Summa technologiae; EE, Praha, Magnet-Press 1995 - přel. Pavel Weigel
Lem, Stanisław: Věrný robot (Wierny robot; TVH, Československá televize 1966) - přel. Helena Stachová
Lem, Stanisław: Vyšetřování (Œledztwo; R, Praha, Melantrich 1972) - přel. Bořivoj Křemenák
Lem, Stanisław: Vzpomínky Ijona Tichého (Księga robotów; PP, Praha, Mladá fronta 1964) - přel. František Jungwirth
Leœmian, Bolesław: Druhá smrt (VB, Olomouc, Votobia 1995) - přel. Iveta Mikešová
Leœmian, Bolesław: Zelená hodina (VB, Praha, Mladá fronta 1972) - přel. Jan Pilař
Le, bílá holubičko! Verše polských básníků (Kongres dzieci; VB, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1951) - přel. Stanislav Neumann, Jiří V. Svoboda, Pavel Kohout, Jan Pilař, Oldřich Kryštofek
Lipska /Lipská/, Ewa: Vernisáž (VB, Praha, Československý spisovatel 1979) - přel. Ludvík Štěpán
Łopalewski, Tadeusz: Břímě pustého moře (Brzemię pustego morza; R, Praha, Práce 1974) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Łopalewski, Tadeusz: Fryderyk Chopin (Fryderyk; LF, Praha, ALbatros 1986) - přel. Josef Zumr
Łubieński, Tomasz: Smrt velitele (Smierć Komandora; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Irena Lexová
Łubiński,Sławomir: Balada o Januškovi (Ballada o Januszku; R, Praha, Odeon 1983) - přel. Vlasta Dvořáčková
Lutowski, Jerzy: Noční služba (Ostry dyżur; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956) - přel. Mojmíra Janišová
Lutowski, Jerzy: Rodinná záležitost (Sprawa rodzinna; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1954; Praha, Orbis 1955) - přel. Karel Málek
Lutowski, Jerzy: Zůstane to v rodině (Sprawa rodzinna; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953) - přel. Karel Málek
Lyrické dopisy do Čech (VB, Praha, Československý spisovatel 1980) - přel. Ludvík Štěpán a další překladatelé
Lysohorský, Ondra: Jediný pohár (VB, Praha, Československý spisovatel 1964) - přel. Erich Sojka
Mach, Wilhelm: Hory pod Černým mořem (Góry nad czarnym morzem; R, Praha, Mladá fronta 1967) - přel. Helena Stachová
Mach, Wilhelm: Javorový dům (Javorowy dom; R, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Helena Stachová
Mach, Wilhelm: Život velký a malý (Życie duże i małe; R, Praha, Lidová demokracie 1963) - přel. Helena Stachová
Machejek, Władysław: Ráno se přehnal uragán (Rano przeszedl huragan; R, Praha, Naše vojsko 1963) - přel. Helena Teigová
Machulski, Jan: Nulová křivka (Krzywa płaska; D, Praha, Dilia 1980) - přel. Ladislav Slíva
Makuszyński, Kornel: Okřídlený chlapec (Skrzydlaty chłopiec; R, Praha, Vyšehrad 1934) - přel. Jaroslav Janouch
Malewska, Hanna: Jaro Řecka (Wiosna grecka; R, Praha, Lidová demokracie 1960) - přel. Jaroslav Janouch
Malewska /Malewská/, Hanna: Kamení bude volat (Kamenie wołać będš; R, Praha, Vyšehrad 1974) - přel. Anetta Balajková
Malicki, Wiesław: Slova proti větru (aforismy, Český Těšín, Olza 1996) - přel. Libor Martinek a Wilhelm Przeczek
Marjańska, Ludmiła: Návrat k lásce (Powrócić do miłoœci; R, Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Vendulka Zapletalová
Má cesta za polskou poezií (EE, črty, vzpomínky, Praha, 1981) - přel. Jan Pilař
Meissner, Janusz: Korzár Marten. Díl 1., Černá vlajka (Opowieœć o korsarzu Janie Martenie 1, Czarna bandera; R, Praha, Naše vojsko 1989) - přel. Bořivoj Křemenák
Meissner, Janusz: Korzár Marten. Díl 2., Červené kříže (Opowieœć o korsarzu Janie Martenie 2, Czerwone krzyże; R, Praha, Naše vojsko 1990) - přel. Bořivoj Křemenák
Meissner, Janusz: Korzár Marten. Díl 3., Zelená brána (Opowieœć o korsarzu Janie Martenie 3, Zielona brama; R, Praha, Naše vojsko 1990) - přel. Bořivoj Křemenák
Meissner, Janusz: Létající husaři (Dla zwycięstwa; Praha, Naše vojsko 1972) - přel. Helena Stachová
Melcer /Melcerová/, Wanda: Kostky jsou vrženy (Amerika szuka piechura; R, Praha, Práce 1957) - přel. Karel Málek
Meluzínka Minka (výbor pohádek, Praha, Lidové nakladatelství 1972) - přel. Zdeněk Karel Slabý a další překladatelé
Miciński, Tadeusz: Nedokonaný (Poematy prozš; básně v próze, Olomouc, Peripluh 2000) - přel. Iveta Mikešová
Mickiewicz, Adam: Balady a romance (VB, Praha, Mladá fronta 1998) - přel. Vlasta Dvořáčková
Mickiewicz, Adam: Balady a romance / Sonety / Sonety krymské / Básně (1820-1855) / Gražina (VB, Praha, SNKLHU 1953) - přel. František Halas, Vladimír Holan [přebásnili, u obou jazyková spolupráce Josef Matouš], Erich Sojka, Jaroslav Závada, Hana Jechová
Mickiewicz, Adam: Básně z východu (VB, Praha, Vyšehrad 1947) - přel. Václav Renč
Mickiewicz, Adam: Dziady (Dziady; B, Praha, Melantrich 1947; in: Konrád Wallenrod / Dziady Praha, SNKLHU 1954) - přel. František Halas [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Mickiewicz, Adam: Kniha národa polského a poutnictva polského (Księgi narodu polskiego i pielgrzymstva polskiego; publicistika, in: Prózy, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Josef Matouš
Mickiewicz, Adam: Konrád Wallenrod (Konrad Wallenrod; R, in: Gražyna / Konrád Wallenrod, Praha 1947; in: Konrád Wallenrod / Dziady Praha, SNKLHU 1954]; samostatně Praha, Odeon 1976) - přel. František Halas [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Mickiewicz, Adam: Pan Tadeáš (Pan Tadeusz;, R, Praha, Odeon 1969) - přel. Erich Sojka
Mickiewicz, Adam: Prózy (Dzieła; výbor, in: Balady a romance. Spisy, svazek 1, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Vladimír Holan [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Mickiewicz, Adam: Prózy (VP, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Otakar Bartoš, Bořivoj Křemenák, Josef Matouš, Antonín Měštan
Mickiewicz, Adam: Sonety (BB [Dzieła]; in: Balady a romance / Sonety / Sonety krymské / Básně (1820-1855) / Gražina, Praha, SNKLHU 1953; samostatně Praha, SNKLHU 1957) - přel. Vladimír Holan [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Mickiewicz, Adam: Spisy I (VB, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Erich Sojka a další překladatelé
Mickiewicz, Adam: Vyhnanec živlů (VB, Praha, Odeon 1988) - přel. Erich Sojka, Otakar Bartoš, Vladimír Holan
Michałowska /Michalowská/, Mira: Růže je růže (Róża jest różš; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Helena Stachová
Michałowska /Michalowská/, Mira: Začalo to Marií (Zaczęło sie od Marii; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Helena Stachová
Michałowska /Michałowská/, Mira: Aňa, Ryška a první jahody (Ania i Ewa i Marian i Rusak i inni; dětská kniha, Praha, Albatros 1983) - přel. Zdenka Koutenská
Michałska /Michalská/, Marta: Helča bude traktoristkou (Hela będzie traktorzystkš; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková
Michnik, Adam: Berlínské procházky (EE, Lettre Internationale XUU/1991) - přel. Erich Sojka
Michnik, Adam: Proč nepodepíšeš..., Proč neemigruješ..., O odboji (EE, in: Sokratův stín, Bratislava, Kaligram - Brno, Doplněk 1998) - přel. Olga Hostovská
Michnik, Adam: Sokratův stín (EE, výbor z publicistiky, Bratislava, Kalligram - Brno, Doplněk 1998) - přel. Václav Burian, Vlasta Dvořáčková, Pavla Foglová, Marie Havránková, Olga Hostovská, Daniela Lehárová, Erich Sojka
Michnik, Adam: Tři fundamentalismy (EE, Lette Internationale IX/1991) - přel. Erich Sojka
Michnik, Adam: Vilenské scénáře (EE, Lettre Internationale II/1991-95) - přel. Erich Sojka
Miłosz, Czesław: Hymnus o Perle (Hymn o Perle; BB, samizdat Krameriova expedice 1983; samizdat Krameriova expedice 1985; Köln am Rhein 1986) - přel. Miroslav Červenka [jako Otakar Č. Mokrý]
Miłosz, Czesław: Hymnus o Perle (Hymn o Perle; BB, Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Miroslav Červenka
Miłosz, Czesław: Mapa času (VB, Praha, Odeon 1990) - přel. Iveta Mikešová, Václav Burian, Vlasta Dvořáčková
Miłosz, Czesław: Rodná Evropa (Rodzinna Europa; EE, Olomouc, Votobia 1997) - přel. Helena Stachová
Miłosz, Czesław: Svědectví poezie. Šest přednášek o neduzích našeho věku (Œwiadectwo poezji; LF [přednášky], Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Václav Burian
Miłosz, Czesław: Traktáty a přednášky ve verších (VB [z Wiersze], Olomouc, Votobia 1996) - přel. Václav Burian
Miłosz, Czesław: Údolí Issy (Dolina Issy; Praha, Mladá fronta 1993) - přel. Helena Stachová
Miłosz, Czesław: Zotročený duch (Zniewolony umysł; úvahy, Praha, Vyšehrad 1992) - přel. Andrej Stankovič a Jindřich Belling
Minkowski, Aleksander: Utíkám před láskou (Zšb Napoleona; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978) - přel. Oldřich Syrovátka
Moczar, Mieczysław: Obrazy boje (Barwy walki; LF [paměti], Praha, Naše vojsko 1964) - přel. Bořivoj Křemenák
Moczarski, Kazimierz: Rozhovory s katem (Rozmowy z katem; LF, Praha, Mladá fronta 1985) - přel. Pavla Provazníková a Dušan Provazník
Morsztyn, Jan Andrzej: Divy lásky (VB, Praha, Odeon 1983) - přel. Vlasta Dvořáčková
Mostowicz, Arnold: My z kosmu (My z kosmosu; LF, Praha, Práce 1988) - přel. Ludvík Štěpán
Mrożek, Sławomir: Ad astra (Ad astra; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Otakar Bartoš
Mrożek, Sławomir: Dům na hranici (Dom na granicy; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Emigranti (Emigranci; D, premiéra Praha, Divadlo Na zábradlí 1978; premiéra Mladá Boleslav - Kladno, Divadlo J. Průchy 1988; premiéra Divadlo Cheb 1988; premiéra Český Těšín, Těšínské divadlo 1990) - přel. Erich Sojka
Mrożek, Sławomir: Jatky (RzeŸnia; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Jaroslav Simonides
Mrożek, Sławomir: Kontrakt (Smlouva; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Kouzelná noc (Czarowna noc; D, in: Mrožek je Mrožek, Praha, Orbis 1965) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Krásná vyhlídka (Piękny widok; D, Svět a divadlo, 5/1999) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Krocan (Indyk; D, in: Mrožek je Mrožek, Praha, Orbis 1965) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Krocan (Indyk; D, Praha, Dilia 1963) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Kvartet (Poczwórka; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Láska na Krymu (Milosć na Krymu; D, premiéra Ostrava, Národní divadlo Moravskoslezské 6. 11. 1999) - přel. Erich Sojka
Mrożek, Sławomir: Lišák aspirant (Lis aspirant; D, Scéna, 16/1980) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Mučednictví Petra Oheye (Męczestwo Piotra O´Heya; D, Praha, Divadlo, 12/1963) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Portrét (Portret; D, Praha, Dilia 1988) - přel. Jaroslav Simonides
Mrożek, Sławomir: Proroci (Testarium; D, Praha, Divadlo, 10-11/1968) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Slon (výbor próz, Praha, SNKLU 1963) - přel. Otakar Bartoš
Mrożek, Sławomir: Smrt poručíka (Œmierć porucznika; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Striptýz (Strip-tease; D, Praha, Dilia 1964; in: Mrožek čili Mrožek, Praha, Orbis 1965) - přel. Erich Sojka
Mrożek, Sławomir: Šetrnost - scénický grenóbl povídek (VP, Praha, Dilia 1966) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Štastná událost (Szczęœliwe wydarzenie; D, premiéra Český Těšín, Těšínské divadlo 1991; Praha, Dilia 1992) - přel. Ladislav Slíva
Mrożek, Sławomir: Tancovačka (Zabawa; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Tango (Tango; D, Praha, Dilia 1965; Praha, Divadlo, 2/1966; přepracovaný překlad Praha, Dilia 1990) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Ten, který padá (VP, Praha, Aurora 1997) - přel. Pavla Foglová
Mrożek, Sławomir: Útěk na jih (Ucieczka na południe; PP, Praha, Svobodné slovo 1968) - přel. Bořivoj Křemenák
Mrożek, Sławomir: Velvyslanec (Ambasador; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Helena Stachová
Mrożek, Sławomir: Věrný strážce (VP, Praha, Mladá fronta 1966) - přel. Otakar Bartoš
Mrożek, Sławomir: Voda (Woda; D, Praha, Dilia 1968) - přel. Helena Stachová
Mularczyk, Andrzej: Bál století (Bal stulecia; RH, Český rozhlas 1999) - přel. Helena Stachová
Mularczyk, Andrzej: Cirkus odjel, lvi zůstali (Cyrk odjechał, lwy zostały; RH, Český rozhlas 1998) - přel. Helena Stachová
Musierowicz /Musierowiczová/, Małgorzata: Bojím se... (Boję się...; P pro děti, in : Dobré ráno, dobrý den, Praha Albatros 1990) - přel. Olga Hostovská
Musierowicz /Musierowiczová/, Małgorzata: O kolečko víc (Szósta klepka; R, Praha, Lidové nakladatelství 1982) - přel. Helena Stachová
Mustafa Akhar Jussup (Marcinkowski Józef): Vzpomínky jasnovidce (Pamiętnik jasnowidza; vzpomínky, Praha, Mladá fronta 1992) - přel. Helena Stachová
Myœliwski, Wiesław: Na kameni kámen (Kamień na kamieniu; R, Praha, Odeon 1986) - přel. Josef Vlášek
Myœliwski, Wiesław: Zloděj (Złodziej; D, Praha, Dilia 1990) - přel. Josef Vlášek
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Dům nad loukami (Dom nad łškami; R, in: Dům nad loukami / Medailóny, Praha, Odeon 1984) - přel. Helena Stachová
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Dům žen (Dom kobiet; D, Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Hadi a růže (Węże i róŸe; R, Praha, Melantrich 1983) - přel. Anetta Balajková
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Hranice (Granica; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978) - přel. Anetta Balajková
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Medailony (Medaliony; PP, Praha, Melantrich 1950; in: Dům nad loukami / Medailóny, Praha, Odeon 1984) - přel. Helena Teigová
Naszkowski, Marian: Neklidné dny (Niespokojne dni; LF, Praha, Nakladatelství politické literatury 1963) - přel. Gabriel Laub
Nawrocka, Zofia: Král a kejklíř (Kuglarz w koronie; D loutkové, Praha, Orbis 1963) - přel. Olga Hostovská
Newerly, Igor: Chlapec ze Sálských stepí (Chłopiec z Salskich stepów; R, Praha, Máj - Naše vojsko 1963) - přel. Helena Teigová
Newerly, Igor: Kastelánka (Kasztelanka; N, Světová literatura, 2/1989) - přel. Helena Stachová
Newerly, Igor: Lesní moře (Szu-hai; R, Praha, SNKLU 1964) - přel. Helena Teigová
Newerly, Igor: Odkaz starého doktora (Żywe wišzanie; R, Praha, Naše vojsko 1970) - přel. Helena Teigová
Newerly, Igor: Šastný Bída (Pamištka z celulozy; R, Praha, SNKLHU 1953; Praha, Svoboda 1960) - přel. Helena Teigová
Nienacki, Zbigniew: Pan Auák a pražské tajemství (Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic; dětská literatura, Praha, Albatros 1982) - přel. Karla Ondrášková [jako Karla Bártů]
Nienacki, Zbigniew: Pan Auák a templáři (Pan Samochodzik i templariusze; dětská literatura, Praha, Albatros 1970) - přel. Karla Ondrášková [jako Karla Bártů]
Nienacki, Zbigniew: Pan Auák a Vinnetou (Pan Samochodzik i Vinnetou; dětská literatura, Praha, Albatros 1987) - přel. Karla Ondrášková [jako Karla Bártů]
Nienacki, Zbigniew: Pytel jidášů (Worek judaszów; R, Praha, Naše vojsko 1963) - přel. Helena Teigová
Niobé (VB [Tuwim, Julian - Broniewski, Władysław - Gałczynski, Konstanty Ildefons], Praha, Československý spisovatel 1960) - přel. Jan Pilař
Niziurski, Edmund: Eskulapův přístav (Przystań Eskulapa; R, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Anetta Balajková
Niziurski, Edmund: Kniha uličníků (Ksiega urwisów; R, Praha, Mladá fronta 1957) - přel. Anetta Balajková
Niziurski, Edmund: Lawrensova smrt (Œmierć Lawrensa; PP, Praha, Naše vojsko 1956) - přel. Anetta Balajková
Niziurski, Edmund: Podivuhodná dobrodružství Marka Pihouna (Niewiarvgodne przygody Marka Piegusa; R, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Anetta Balajková
Norwid, Cyprian: Černé květy (VB, Praha, Československý spisovatel 1970) - přel. Jan Pilař
Norwid, Cyprian: Chopinův klavír (VB [Pisma wszystkie], Praha, Odeon 1983) - přel. Jan Pilař
Norwid, Cyprian: Mramory a blesky (VB, Praha, Mladá fronta 1968) - přel. Václav Renč
Nová kniha hádanek (Nowa księga zagadek; hádanky a rébusy, Praha, Egmont ČR 1997) - přel. Pavel Weigel
Nová polská poesie (VB, Praha, Československý spisovatel 1952) - přel. Josef Rumler, Adolf Hoffmeister, Jan Pilař, Zikmund Skyba, Erich Sojka, Jaroslav Závada
Nový tanec la-ba-da, polské povídky (VP, Praha, Melantrich 1982) - přel. Anetta Balajková
Nowacka, Ewa: Dům zarostlý vínem (Kilka miesięcy, całe życie; R, Praha, Albatros 1982) - přel. Olga Hostovská
Nowak, Tadeusz: Až budeš králem, až budeš katem (A jak królem a jak katem będziesz; R, Praha, Naše vojsko 1976; Praha, Odeon 1984) - přel. Josef Vlášek
Nowak, Tadeusz: Bělejší než sníh (VB [Bielsze nad œnieg / Nowe psalmy], Praha, Odeon 1983 - přel. Jan Pilař
Nowak, Tadeusz: Dvanáct (Dwunastu; PP, Praha, Naše vojsko 1977) - přel. Josef Vlášek
Nowicki, Andrzej: Stohlavý stát (Panstwo stugłowe; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Nyczaj, Stanisław: Poezie - Poezje (VB, Opava, Open Education & Sciences 1999) - přel. Libor Martinek, Wilhelm Przeczek, Erich Sojka
Obidniak, Karol: Erotický triptych (Tryptyk erotyczny; D, Praha, Dilia 1978) - přel. Jaroslav Simonides
Odojewski, Włodzimierz: Díváme se na sebe (Patrzymy na siebie; RH, Československý rozhlas 1961) - přel. Helena Stachová
Odojewski, Włodzimierz: Ostrov záchrany (Wyspa ocalenia; R, Praha, Odeon 1966) - přel. Helena Stachová
Odojewski, Włodzimierz: Velký člověk (Wielki czlowiek; RH, Československý rozhlas 1965) - přel. Helena Stachová
Omiljanowicz, Aleksander: Přízrak Bělověžského pralesa (Duch Białowieży; R, Praha, Mladá fronta 1975) - přel. Irena Dvořáková
Orzeszkowa /Orzeszková/, Eliza: Chám (Cham; R, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Helena Teigová
Orzeszkowa /Orzeszková/, Eliza: Vědma (Dziurdziowie; R, Praha, SNKLU 1961) - přel. Vlasta Dvořáčková
Osiatyński, Wiktor: Kořeny (Korzeni; LF, Praha, Panorama 1988) - přel. Pavla Provazníková
Osiatyński, Wiktor: Labyrint světa, rozhovory se sovětskými a americkými vědci (Zrozumieć œwiat; LF, Praha, Mladá fronta 1984) - přel. Pavla Provazníková a Dušan Provazník
Osiecka, Agnieszka: Vlci (Wilki; D, premiéra Ostrava, Divadelní společnost Petra Bezruče 2000) - přel. Irena Lexová
Ostrowska /Ostrowská/ Ewa: Lekce pro život (Długa lekcja; R, Praha, Lidové nakladatelství 1987) - přel. Helena Stachová
Ostrowska /Ostrowská/ Róża: Ostrov zapomnění (Wyspa; R, Praha, Lidové nakladatelství 1972, neuvedeno jméno překladatelky) - přel. Helena Stachová
Otevřte okno světlu (VB, Ostrava, Profil 1985) - přel. Karel Vůjtek a Ivan Šeiner
Ozga-Michalski, Józef: Bodlák z ráje (VB, Praha, Světová literatura, 1/1985) - přel. Ludvík Štěpán
Ożogowka /Ożogowská/, Hanna: Děvče + kluk anebo Zmatek nad zmatek (Dziewczyna i chłopak czyli Heca na czternaœcie fajerek; dětská literatura, Praha, Práce 1974) - přel. Oldřich Syrovátka
Pamě. Moderní polská poezie (VB, Praha, Práce 1974) - přel. Oldřich Rafaj
Paní pána zabila (výbor polských balad, Praha, Mladá fronta 1986) - přel. Vlasta Dvořáčková
Parandowski, Jan: Olympijský disk (Dysk olimpijski; PP, Praha, Melantrich 1972) - přel. Bořivoj Křemenák
Pasek, Jan Chryzostom: Paměti (Pamiętniki; LF, Praha, Odeon 1975) - přel. Jaroslav Simonides
Patkowski, Maciej: Výstřely v horské chatě (Strzały w schonisku; R, Praha, Vyšehrad 1973) - přel. Karel Málek
Paukszta, Eugeniusz: Polomy (Wiatrołomy; R, Praha, Lidová demokracie 1965) - přel. Jaroslav Simonides
Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria: Profil bílé dámy (VB, Praha, Odeon 1981) - přel. Vlasta Dvořáčková
Pawłusiewicz, Józef: Na dně jezera (Na dnie jeziora; vzpomínky, Praha, Naše vojsko 1989) - přel. Helena Stachová
PaŸniewski, Włodzimierz: Cestovní (Walizka; P, Světová literatura, 6/1988) - přel. Jan Vitoň
PaŸniewski, Włodzimierz: Kákánie (Kakania; E, in: Bítov IV - archy pro poezii, kritiku a život, Vranov nad Dyjí, Votobia 1992) - přel. Jan Vitoň
PaŸniewski, Włodzimierz: Písařská křeč (Kurcz pisarski; P, Světová literatura, 6/1988) - přel. Jan Vitoň
Perzynski, Włodzimierz:: Ašantka (Aszantka;, D, Praha, Dilia 1957) - přel. Erich Sojka
Perzyński, Włodzimierz: Lehkomyslná sestra (Lekkomyœlna siostra; D, Praha, Dilia 1975) - přel. Mojmíra Janišová
Piasecki, Sergiusz: Král hranice (Kochanek Wielkiej NiedŸwiedzicy; in: Revue napětí a humoru 7, Curych, Konfrontace 1980) - přel. Jaroslav Janouch
Piasecki, Sergiusz: Milenec hvězd (Kochanek Wielkiej NiedŸwiedzicy; in: Revue napětí a humoru 7, Curych, Konfrontace 1980) - přel. Jaroslav Janouch
Piechowski, Jerzy: Řím v plamenech (Rzym płonie; R, Praha, Vyšehrad 1978) - přel. Zdenka Koutenská
Pierzchała, Jan: Hořící keř (Krzak gorejšcy; R, Praha, Svoboda 1979) - přel. Helena Stachová
Pietrasiński, Zbigniew: Psychologie správného myšlení (Psychologia sprawnego myœlenia; LF, Praha, Orbis 1964; Praha, Orbis 1965) - přel. Antonín M칝an
Pilinszky, János: Ortel (VB, Praha, Mladá fronta 1999) - přel. Josef Hiršal, Jana Štroblová, Evžen Gál [jazyková spolupráce]
Piotrowski, Włodzimierz: Druhý prapor vyhrává válku (Drugi batalion wygrywa wojnę; RH, Československý rozhlas 1964) - přel. Helena Stachová
Piórkowski, Jerzy: Rudý máj (Czerwony maj; N, in: Plamen nehasnoucí / Rudý máj, Praha, Svoboda 1952) - přel. Helena Teigová
Piwowarczyk, Andrzej: Otevřené okno (Otwarte okno; R, Praha, Naše vojsko 1965) - přel. Karel Málek
Platówna, Stanisława: Skok přes kůži (Skok przez skórę; literatura pro mládež, Praha, Lidové nakladatelství 1977) - přel. Luboš Dobrovský [jako Helena Sofrová]
Poezie přelomu století (VB, Praha, Mladá fronta 1984) - přel. Erich Sojka a další překladatelé
Pochodně. Výbor z polské poesie 1938-1945 (VB, Praha, František Borový 1947) - přel. Jan Pilař a S. Mágr [jazykové spolupráce]
Polské lidové písně (sborník 98 polských lidových písní, Praha, SNKLHU 1956) - přel. Erich Sojka
Popławska /Popławská/, Halina: Kord na vějíři (Szpada na wachlarzu; R, Praha, Práce 1981) - přel. Anetta Balajková
Poraziska, Janina: Za lesy a za horami (Za górami, za lesami; pohádky, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1954; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Posmysz /Posmyszová/, Zofia: Pasažérka (Pasażerka; N, Praha, Československý spisovatel 1964; Praha, Československý spisovatel 1966) - přel. Bořivoj Křemenák
Posmyszowa /Posmyszová/, Zofia: Prázdniny na Jadranu (Wakacje nad Adriatykiem; R, Praha, Naše vojsko 1979) - přel. Anetta Balajková
Poœwiatowska /Poœwiatowska/, Halina: Srdce hladné po lásce (VB, Světová literatura, 6/1983) - přel. Ludvík Štěpán
Potemkowski, Anatol: Kasaři (Włamywacze; D, Praha, Dilia 1966) - přel. Helena Stachová
Press /Pressová/, Ludwika: Stará Kréta. Život za časů krále Mínóa (Życie codzienne na Krecie w państve króla Minosa; LF, Praha, Panorama 1978) - přel. Josef Vlášek
Prorok, Leszek: Freja, mrazivá bohyně lásky (Freja, zimna bogini miłoœci; D, Praha, Dilia 1979) - přel. Mojmíra Janišová
Prus, Bolesłav: Palác a barabizna (Palac i rudera; R, Praha, Svoboda 1949) - přel. Erich Sojka
Prus, Bolesław: Emancipantky (Emancypantki; R [2 svazky], Praha, SNKLHU 1958) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Farao (Faraon; R, Praha, Práce 1950; Praha, SNKLHU 1954; Praha, Naše vojsko 1957; Praha, SNKLU 1962; Praha, Lidové nakladatelství 1972; Ostrava, Sfinga 1995) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Loutka (Lalka; R [3 svazky], Praha, československý spisovatel 1949; Praha, Odeon 1966; Praha, Odeon 1981) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Povídky (VP [2 svazky], Praha, Slovanské nakladatelství 1952) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Přední stráž (Placówka; N, Praha, Slovanské nakladatelství 1951; Praha, Odeon 1969) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Sirotčí osud (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959) - přel. Helena Teigová
Prus, Bolesław: Vlna se vrací (VP, Praha, Odeon 1976) - přel. Helena Teigová
Przeczek, Wilhelm: Bienále pivní pěny (Bienale pivnej pianny [přeloženo z rukopisů]; PP, Karviná, SAK 1995) - přel. Helena Stachová
Przeczek, Wilhelm: Břečan a jiné strašidelné povídky (Błuszcz [přeloženo z rukopisů]; PP, Karviná, Gramma 1992) - přel. Helena Stachová
Przeczek, Wilhelm: Hudba z nebe (Kazinkowe granie; R, Optys, Opava 1995) - přel. Helena Stachová
Przeczek, Wilhelm: Intimní bedekr (VB, Český Těšín, Olza 1998) - přel. Libor Martinek
Przeczek, Wilhelm: Krajina v kouři (Ostrava, Klub přátel krásné knihy a exlibris 1996) - přel. Karel Vůjtek a další překladatelé
Przeczková-Waszková, Lucyna: Čtyři období lásky (VB, Albrechtice u Českého Těšína, Nakladatelství-Wydawnictwo SAK 1996) - přel. Libor Martinek
Przybora, Jeremi: Svatozář (Aureola; RH, Československý rozhlas 1962) - přel. Helena Stachová
Przyboœ, Julian: Prostor slovem vzklenutý (VB, Praha, Odeon 1985) - přel. Erich Sojka
Przybyszewska, Stanisława: Případ Danton (Sprawa Dantona; D, Praha, Dilia 1977) - přel. Mojmíra Janišová
Przybyszewski, Stanisław: Křik (Krzyk; R, Praha, Odeon 1978) - přel. Anetta Balajková
Przymanowski, Janusz: Vojáci čtyř řek (Żołnierze czterech rzek; R, Praha, Naše vojsko 1958) - přel. Karel Málek
Przymanowski, Janusz: Zpět na západ (Czterej pancerni i pies; R, Praha, Svět sovětů 1968; Čtyři tankisté a pes, 2 svazky, Praha, Lidové nakladatelství 1972, neuvedeno jméno překladatelky; Čtyři tankisté a pes, Praha, Lidové nakladatelství 1974; Praha, Lidové nakladatelství 1974; Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Helena Stachová
Puchalski, Włodzimierz: Nekrvavé lovy (Bezkrwawe łowy; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1954) - přel. Jaromír Doležal
Puchalski, Włodzimierz: Ostrov kormoránů (Wyspa kormoranów; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957) - přel. Jaromír Doležal
Puchalski, Włodzimierz: Sněžnou stopou (Na tropach polarnego życia; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1965) - přel. Jaromír Doležal
Puchalski, Włodzimierz: V kraji labutí (W krainie łabędzia; dětská literatura; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958) - přel. Jaromír Doležal
Putrament, Jerzy: Generál Boldyn (Bołdyn; R, Praha, Československý spisovatel 1975) - přel. Helena Teigová
Putrament, Jerzy: Nehoda (Wypadek w Krasnymstawie; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Olga Hostovská
Putrament, Jerzy: Osamělý divočák (Odyniec; R, Praha, Práce 1971) - přel. Karel Málek
Putrament, Jerzy: Počátek eposu (Poczštek eposu; R, Praha, Lidové nakladatelství 1977) - přel. Helena Teigová
Putrament, Jerzy: Prázdniny (Wakacje; R, Praha, Mladá fronta 1961) - přel. Helena Stachová
Putrament, Jerzy: Skutečnost (Rzeczywistoœć; R, Praha, Evropský literární klub 1949) - přel. Helena Teigová
Putrament, Jerzy: Září (Wrzesień; R, Praha, Naše vojsko 1956) - přel. Helena Teigová
Putzlacher /Putzlacherová/, Renata: Markétka hledá mistra (Malgorzata poszukuje mistrza; BB, Český Těšín, AVION 1996) - přel. Erich Sojka a Vlasta Dvořáčková
Pytłakowski, Jerzy: Základy (Fundamenty; R, Praha, Československý spisovatel 1950) - přel. Josef Rumler
Rakety z Tantalu. 10 polských vědecko-fantastických povídek (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964) - přel. Jaroslav Simonides
Randon, Noël (Kwiatkowski Tadeusz): Dvě trubičky s krémem (Dwie rurki z kremem; R, Praha, Lidové nakladatelství 1970) - přel. Helena Stachová
Redliński, Edward: Karate (Pustaki; D, Praha, Dilia 1983) - přel. Jaroslav Simonides
Redliński, Edward: Konopička (Konopielka; próza, in: Konopička / Vzestup, Praha, Odeon 1977) - přel. Vlasta Dvořáčková
Redliński, Edward: Vzestup (Awans; próza, in: Konopička / Vzestup, Praha, Odeon 1977) - přel. Vlasta Dvořáčková
Redliński, Edward: Zázrak v Greenpointu (Cud na Greenpoincie; D, premiéra Kladno, Středočeské divadlo 1999) - přel. Irena Lexová
Rej z Nagłowic, Mikołaj: Život Josefa z rodu židovského... (Żywot Józefa z pokolenia żydowskiego...; D, Praha, Dilia 1966) - přel. Jaroslav Simonides
Reymont, Władysław: Lili (Lili; N, Praha, Melantrich 1975) - přel. Helena Stachová [jako Helena Teigová]
Reymont, Władysław Stanisław: Komediantka (Komediantka; R, Praha, Lidové nakladatelství 1970) - přel. Bořivoj Křemenák
Reymont, Władysław Stanisław: Zaslíbená země (Ziemia obiecana; R, Praha, Svoboda 1967; Praha, Odeon 1978; Praha, Odeon 1984) - přel. Bořivoj Křemenák
Rolleczková, Natalia: Má drahá rodinka a já (Kochana rodzinka i ja; R, Praha, Albatros 1976) - přel. Jindřiška Smetanová [jako Zdenka Koutenská]
Rolleczková, Natalia: Škaradkovic rodina a já (Rodzinka Szkaradków i ja; Praha, Albatros 1977) - přel. Jindřiška Smetanová [jako Zdenka Koutenská]
Rożniatowski, Tadeusz: Muž po čtyřicítce (Mężczyzna po czterdziestce; Praha, Avicenum 1980) - přel. Jiří Fiedler
Różewicz, Tadeusz: Bílé manželství (Biale małżeństwo; D, Praha, Dilia 1992) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Dceruška (Mója córeczka; D, Praha, Dilia 1970) - přel. Jaroslav Simonides
Różewicz, Tadeusz: Hry (VD, Praha, Odeon 1983) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Jak světlo pavučinou (VB, Praha, Melantrich 1995) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Po čtyřech (Na czworakach; D, Praha, Dilia 1986) - přel. Irena Lexová
Różewicz, Tadeusz: Rozhovor (VB, Praha, Mladá fronta 1962) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz:Směšný stařeček (Œmieszny staruszek; D, Praha, Dilia 1965) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Smrt v starých kulisách (Œmierć w starych dekoracjach; mikroromán, Praha, Odeon 1972) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Sousoší Laokoon (Grupa Laokoona; D, Praha, Dilia 1965) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: Tenata (Pułapka; D, Praha, Dilia) - přel. Jaroslav Simonides
Różewicz, Tadeusz: Uprostřed života (VB, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Vlasta Dvořáčková
Różewicz, Tadeusz: V nejkrásnějším městě světa (VP, Praha, SNKLU 1964) - přel. Vlasta Dvořáčková a další překladatelé
Rubinowicz, Dawidek: Deník (Dziennik; in: Deníky dětí, Praha, Naše vojsko - Svaz protifašistických bojovníků 1961; in: Holocaust a válka očima dětí, Praha, Prostor 1997) - přel. Helena Teigová
Rudnicki, Adolf: Nemilovaná a jiné povídky (Niekochana; VP, Praha, Mladá fronta 1964) - přel. Helena Stachová
Rudnicki, Adolf: Živé a mrtvé moře (Żywe i martwe morze; VP, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Helena Stachová a Helena Teigová
Rudnicki, Lucjan: Staré a nové (Stare i nowe; svazek 1, LF, Svoboda - Práce 1950) - přel. Helena Teigová
Rudnicki, Lucjan: Staré a nové (Stare i nowe; svazek 2, LF, Praha, Svoboda 1952) - přel. Helena Teigová
Rusinek, Michał: Hry osudu (Igraszki nieba; próza, Praha, Melantrich 1950) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková [jako Zdeňka Galasová]
Rusinek, Michał: Právo podzimu (Prawo jesieni; próza, Praha, Melantrich 1950) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková [jako Zdeňka Galasová]
Rusinek, Michał: Z barikády do údolí hladu (Z barykady w doline głodu; LF, Praha, Mír 1950 - přel. Anetta Balajková
Rymkiewicz, Jarosław Marek: Huláni (Ulani;, D, Praha, Dilia 1976) - přel. Erich Sojka
Rymkiewicz, Jarosław Marek: Král masopust (Król Mięsopust; D, Praha, Dilia 1973) - přel. Jaroslav Simonides
Safjan, Zbigniew: Země nikoho (Ziemia niczyja; R, Praha, Odeon 1980) - přel. Helena Stachová
Sajdok, Gustav: Kouzelný mlýnek (dětská literatura, Ostrava, Profil 1987) - přel. Karel Vůjtek
Œcibor-Rylski, Aleksander: Blízký neznámý (Bliski nieznajomy; D, Praha Dilia 1970) - přel. Helena Stachová
Œcibor-Rylski, Aleksander: Rodeo (Rodeo; D, Praha, Dilia 1971) - přel. Helena Stachová
Œcibor-Rylski, Aleksander: Stín (Cie; N, Praha, Zemědělský kalendář 1957) - přel. Helena Stachová
Œcibor-Rylski, Alexander: Havíři z Anny Veroniky (Wêgiel; R, Praha, Práce 1952) - přel. Milan Rusinský a Vlasta Dvořáčková [jazyková spolupráce]
Sejda, Kazimierz: C. k. dezertéři (C. K. dezerterzy; ..., Praha, Svoboda 1983) 209s. - přel. Josef Vlášek
Setkání nad Vislou. Polští básníci 20. století (VB, Praha, Odeon 1979) - přel. Jan Pilař a další překladatelé
Shmeruk, Chone: Dějiny literatury jidiš (Historia literatury jidysz; LF, Olomouc, Votobia 1996) - přel. Václav Burian
Schulz, Bruno: Jaro (Wiosna; N, in: Deset polských novel, Praha, Československý spisovatel 1967) - přel. Vlasta Dvořáčková
Schulz, Bruno: Republika snů (Praha, Odeon 1988) - přel. Iveta Mikešová, Otakar Bartoš, Erich Sojka, Vlasta Dvořáčková, Hana Jechová [neuvedena]
Schulz, Bruno: Sanatorium na věčnosti (Sanatorium Pod klepsydra; NN, in: Skořicové krámy, Praha, Odeon 1968; in: Republika snů, Praha, Odeon 1988) - přel. Erich Sojka
Schulz, Bruno: Sanatorium na věčnosti / Fragmenty (výbor, Praha, Dauphin 1999) - přel. Otakar Bartoš
Schulz, Bruno: Skořicové krámy (VP, Praha, Odeon 1968; Praha, Dauphin 1999) - přel. Hana Jechová, Otakar Bartoš, Erich Sojka
Sienkievicz, Henryk: Quo vadis (Quo vadis; R, Praha, Odeon 1969; Praha, Odeon 1983; Praha, Vyšehrad 1986; Praha, Nakladatelství Josefa Šimona 1994) - přel. Erich Sojka
Sienkiewicz, Henryk: Křižáci (Krzyżacy; R [2 díly], Praha, Práce 1949; Praha, Práce 1950; Praha, Naše vojsko 1955; Praha, SNKLHU 1959; Praha, Odeon 1971; Praha, Odeon 1977; Ostrava, Sfinga 1995) - přel. Jaroslav Janouch
Sienkiewicz, Henryk: Na poli slávy (Na połu chwaly; R, Praha, Melantrich 1988) - přel. Anetta Balajková
Sienkiewicz, Henryk: Ohněm a mečem (Ogniem i mieczem; R, Praha, SNKLU 1963; Praha, Odeon 1986) - přel. Vendulka Zapletalová
Sienkiewicz, Henryk: Pan Wołodyjowski (Pan Wołodyjowski; R, Praha, SNKLU 965; Praha, Odeon 1973; Praha, Práce 1977; Praha, Vyšehrad 1983; Praha, Vyšehrad 1995) - přel. Vlasta Dvořáčková
Sienkiewicz, Henryk: Potopa (Potop; R, Praha, Odeon 1968; Praha, Svoboda 1977; Praha, Vyšehrad 1988) - přel. Vendulka Zapletalová
Sienkiewicz, Henryk: Pouští a pralesem (W pustyni i w puszczy; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1957; Státní nakladatelství dětské knihy 1961; Státní nakladatelství dětské knihy 1967; Praha, Odeon 1971; Praha, Albatros 1974; Praha, Albatros 1982; Praha, Albatros 1988; Třebíč, Akcent 2000) - přel. Karel Málek
Sienkiewicz, Henryk: Starý sluha a jiné povídky (VP, Praha, Odeon 1975) - přel. Josef Rumler, Karel Málek, Helena Teigová
Sienkiewicz, Henryk: Strážce majáku (VP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956) - přel. Helena Teigová
Skowroński, Zdzisław: Dítě štěstěny (W czepku urodzona; D, Praha, Dilia 1983) - přel. Mojmíra Janišová
Skowroński, Zdzisław: Maturanti (Maturzyœci; D, Praha, Dilia 1957) - přel. Mojmíra Janišová
Skowroski, Zdzisław: Žongléři (Kuglarze; Žongléři, D, Praha, Dilia 1967) - přel. Helena Stachová
Słomczyński, Maciej: Osamění (Samotnoœć; D, Praha, Dilia 1964) - přel. Mojmíra Janišová
Słonimski, Antoni: Alarm (Alarm; BB, Londýn, Kruh přátel československé knihy v Anglii 1943) - přel. Viktor Fischl
Slovník světového divadla 1945-1990 (Słownik współczesnego teatru; LF, Praha - Brno, Divadelní ústav - Divadelní fakulta Akademie múzických umění - Divadelní fakulta Janáčkova Akademie múzických umění 1998) - přel. Irena Lexová a další překladatelé
Slovo a ze. Výbor ze současných polských básníků (VB, samizdat Krameriova expedice 1988) - přel. Miroslav Červenka a další anonymní překladatelé
Slowacki, Juliusz: Já, Orfeus (Ja, Orfeusz; BB, Praha, Odeon 1987) - přel. Jan Pilař
Słowacki, Juliusz: Anhelli (Anhelli; básnická próza, Praha, Jan Pohořelý 1946) - přel. Josef Matouš
Słowacki, Juliusz: Balladyna (Balladyna; D, Praha, Československý spisovatel 1950) - přel. František Halas a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Słowacki, Juliusz: Beniowki (B [epos], Praha, Mladá fronta 1967) - přel. Hana Jechová
Słowacki, Juliusz: Genese z ducha (Genesis z Ducha; básnická próza, Praha, Jan Pohořelý 1949) - přel. Josef Matouš
Słowacki, Juliusz: Lilla Weneda (Lilla Weneda; D, Praha, Československý spisovatel 1950) - přel. František Halas a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Słowacki, Juliusz: Marie Stuartovna (Maria Stuart; D, Praha, Dilia 1956; 2. verze Praha, Dilia 1979; premiéra Český Těšín 1956; premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1979) - přel. Erich Sojka
Słowacki, Juliusz: Mazepa (Mazepa; D, Praha, Dilia 1987) - přel. Erich Sojka
Słowacki, Juliusz: Otec morem nakažených v El-Arish (Ojciec zadzumionych; B, Praha, Československý spisovatel 1953; in: Tři setkání, Praha, Melantrich 1972) - přel. Vladimír Holan [přebásnil] a Josef Matouš [jazyková spolupráce]
Słowacki, Juliusz: S vámi jsem život žil (VB, Praha, SNKLHU 1955) - přel. Hana Jechová
Snopkiewicz /Snopkiewiczová/, Halina: Násobilka snů (Tabliczka marzenia; R, Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Helena Stachová
Srokowski, Stanisław: Zrození Lazara (VP, Praha, Odeon 1989) - přel. Jan Vitoň a Franciszek A. Bielaszewski
Staff, Leopold: Labu a lyra (VB, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Jan Pilař
Staff, Leopold: Z básnické tvorby Leopolda Staffa (VB, Světová literatura, 3/1956) - přel. Hana Jechová a Vlasta Dvořáčková
Stachura, Edward: Sekerezáda čili Zima lesních lidí (Siekierezada czyli Zima leœnych ludzi; R, Praha, Odeon 1980) - přel. Helena Stachová
Stachura, Edward: Smířit se se světem (Pogodzić się ze œwiatem; deník, Světová literatura, 5/1981; VB, VP, Praha, Torst 1996) - přel. Helena Stachová a Erich Sojka
Stawiński, Jerzy Stefan: Hodina V (Godzina W; PP, Praha, Naše vojsko 1961) - přel. Anetta Balajková
Stawiński, Jerzy Stefan: Honba za Adamem (Pogoń za Adamem; R, Praha, Svobodné slovo 1966) - přel. Anetta Balajková
Stawiński, Jerzy Stefan: Narozeniny mladého Varšavana (Młodego warszawiaka zapiski z urodzin; R, Praha, Naše vojsko 1985) - přel. Anetta Balajková
Stefański, Lech Emfazy: Bílý prášek (Biały pył; R pro děti; Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1964) - přel. Olga Neveršilová
Strękowska-Zaremba, Małgorzata: Adámek hledá abecedu (Leniwe literki; BB, Říčany, Junior 1998) - přel. Ludvík Štěpán
Strękowska-Zaremba, Małgorzata: Prvňáček (Pierwszoklasista; BB, Říčany, Junior 1998) - přel. Ludvík Štěpán
Strug, Andrzej: Podzemní lidé (Ludzie podziemni; R, Praha, Svoboda 1950) - přel. Josef Rumler
Stryjkowski, Julian: Běh do Fragaly (Bieg do Fragala; R, Praha, Československý spisovatel 1954) - přel. Helena Teigová
Stryjkowski, Julian: Černá růže (Czarna róża; R, Praha, Svobodné slovo 1965) - přel. Helena Stachová
Stryjkowski, Julian: Hlasy v temnotách (Głosy w ciemnoœci; R, Praha, Melantrich 1958) - přel. Helena Stachová
Strzałka, Kazimierz: Štěstí (Szczęœcie; RH, Československý rozhlas 1965) - přel. Helena Stachová
Suchodolski, B. - Wojnarová, I: Teorie a praxe estetické výchovy v Polsku (LF, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1982) - přel. Josef Zumr a další překladatelé
Svět zvířat. Ptáci (LF, Praha, Albatros 1999) - přel. Andrzej Magala
Svět zvířat. Savci (LF, Praha, Albatros 1999) - přel. Andrzej Magala
Œwiderkowa /Œwiderková/, Anna: Sedm Kleopater (Siedem Kleopatr; LF, Praha, Panorama 1987) - přel. Josef Vlášek
Œwiderkowa /Œwiderková/, Anna: Tvář helénistického světa, od Alexandra Velikého do císaře Augusta (Hellenika; LF, Praha, Panorama 1983) - přel. Josef Vlášek
Œwirszczyńska /Šwirszczyňská/, Anna: Výstřely v Dlouhé ulici (Strzały na Długiej; D, Praha, Dilia) - přel. Helena Teigová
Szajnocha, Karol: Válka o čest ženy (Wojna o czeœć kobiety; N, Praha, Sfinx 1948) - přel. Helena Teigová
Szaniawski, Jerzy: Dvě divadla (Dwa teatry; D, Praha, Dilia; in: Hry, Praha, Odeon 1986) - přel. Helena Teigová
Szaniawski, Jerzy: Mořeplavec (Żeglarz; D, in: Hry, Praha, Odeon 1986) - přel. Helena Stachová
Szaniawski, Jerzy: Most (Most; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Helena Stachová
Szaniawski, Jerzy: Profesor Tutka (Profesor Tutka; PP, Praha, Vyšehrad 1972) - přel. Anetta Balajková
Szaniawski, Jerzy: Hodinky (D, in: Hry, Praha, Odeon 1986)) - přel. Jaroslav Simonides
Szaniawski, Jerzy: Pták (Ptak; in: Hry, Praha, Odeon 1986) - přel. Helena Stachová
Szczepańska /Szczepańská/, Nora: Divoký Anda (Dziki Anda; próza pro děti, Praha, Albatros 1983) - přel. Josef Vlášek
Szczepkowska, Malwina: Kletba dědictví (Dom chorych dusz; R, Praha, Mladá fronta 1968) - přel. Irena Dvořáková
Szczygieł, Bogdan: Rubikon černých dívek (Rubikon czarnych dziewczšt; PP, Praha, Panorama 1985) - přel. Helena Stachová
Szelburg-Zarembina, Ewa: Za nitkou do klubíčka (VB, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1951) - přel. Jan Pilař
Szmaglewska, Seweryna: Dýmy nad Birkenau (Dymy nad Birkenau; LF, Praha, Slovanský literární klub 1947; Praha, Slovanský literární klub 1948; Praha, Slovanský literární klub 1948) - přel. Helena Teigová
Sztaudynger, Jan: Pírka a pera (VB, Světová literatura, 2/1978) - přel. Ludvík Štěpán
Szulkin, Piotr: Válka světů - příští století (Wojna wiatów - nastêpne stulecie; PP, Světová literatura, 2/1988) - přel. Ludvík Štěpán
Szymborska /Szymborská/, Wisława: Konec a počátek (VB, Praha, Mladá fronta 1997) - přel. Vlasta Dvořáčková
Szymborska /Szymborská/, Wisława: Sůl (VB, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Vlasta Dvořáčková
Szymborska /Szymborská/, Wisława: V Hérakleitově řece (VB, Praha, Odeon 1985) - přel. Vlasta Dvořáčková
Školní kalendář Kačera Donalda 1997-1998 (Kalendarz szkolny; Praha, Egmont ČR 1997) - přel. Pavel Weigel
Školní kalendář Kačera Donalda 1998-1999 (Kalendarz szkolny; Praha, Egmont ČR 1998) - přel. Pavel Weigel
Školní kalendář Kačera Donalda 1999-2000 (Kalendarz szkolny; Praha, Egmont ČR 1999) - přel. Pavel Weigel
Tabus, Robert: Třináctý stupeň blaženosti (Trzynasty stopień szczęœcia; Praha, Avicenum 1984) - přel. Jiří Fiedler
Tazbir, Janusz: Protokoly sionských mudrců. Pravda, nebo podvrh? (Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat?; LF, Olomouc, Votobia 1996) - přel. Václav Burian
Terlecki, Władysław: Černý román (Czarny romans; R, in: Černý román / Odpočni po běhu, Praha, Odeon 1981) - přel. Vlasta Dvořáčková
Terlecki, Władysław: Odpočni po běhu (Odpocznij po biegu; R, in: Černý román / Odpočni po běhu, Praha, Odeon 1981) - přel. Vlasta Dvořáčková
Terlikowska, Maria: Nikdo se netočí (Nikt się nie trzęsie; P pro děti, in: Dobré ráno, dobrý den, Praha Albatros 1990) - přel. Olga Hostovská
Tetmajer, Kazimierz Przerwa: Legenda Tater (Legenda Tatr; PP, Praha, Melantrich 1953) - přel. Jaroslav Janouch
Tetter, Jan: Zeď (Mur; D, Praha, Dilia 1983) - přel. Helena Stachová
Toeplitz, Jerzy: Kam spěje nový americký film (Nowy film amerykaski; LF, Praha, Orbis 1977) - přel. Helena Stachová
Toeplitz, Krzysztof Teodor: Chaplinovo království (Kino dla wszystkich; LF, Praha, Mladá fronta 1965) - přel. Jaroslav Simonides
Tomaszewska /Tomaszevská/, Marta: Soudce (Sędzia; R, Praha, Práce 1979) - přel. Anetta Balajková
Tomaszewska /Tomaszewská/, Marta: Noc po dni lásky (Nocš po dniu miłoœci; R, Praha, Melantrich 1987) - přel. Josef Vlášek
Touha po modrém nebi (antologie sci-fi, Praha, Práce 1981) - přel. Ludvík Štěpán
Třetí velká kniha hádanek (Trzecia księga zagadek; hádanky a rébusy, Praha, Egmont ČR 1998) - přel. Pavel Weigel
Tuwim, Julian: A znáte tenhle? Židovské anekdoty (A to pan zna?; Praha, Gemini 99, 2000) - přel. Antonín M칝an
Tuwim, Julian: Lokomotiva (Lokomotywa; BB, Praha, Státní nakladatelství dětské literatury 1962) - přel. Jan Pilař
Tuwim, Julian: Slovem do krve (VB, Praha, Svoboda 1949) - přel. Jan Pilař
Tuwim, Julian: Tančící Sokrates (VB, Praha, Československý spisovatel 1966) - přel. Jan Pilař
Tuwim, Julian: Vdova Klára (D, Praha, Dilia 1963) - přel. Jan Pilař
Tuwim, Julian.: Zázraky a divy (VB [Wiersze dla dzieci], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1955; rozšířené Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; Praha, Albatros 1975; Praha, Albatros 1988) - přel. Jan Pilař
Umiński, Zdzisław: Na sever od Alp (Na północ od Alp; LF, Praha, Vyšehrad 1977) - přel. Jaroslav Simonides
Uniłowski, Zbigniew: Dvacet let života (Dwadzieœcia lat życia; R, Praha, SNKLHU 1958) - přel. Helena Teigová
Urban, Jerzy: Podvodníčci a zlodějíčkové (VP ze souboru Wszystkie nasze ciemne sprawy; Praha, Svoboda 1981) - přel. Marie Havránková, Helena Sofrová, Marie Šoutová
Verše proti smrti (VB, Praha, Československý spisovatel 1980) - přel. Ludvík Štěpán a další překladatelé
Větrná pošta (VB [severomoravší básníci], Ostrava, Profil 1988) - přel. Karel Vůjtek a Eva Sobková
Vládcové času (Władcy czasu; VP, Praha, Albatros 1988) - přel. Jaroslav Olša, Jr. a Pavel Weigel
Wachowicz /Wachowiczová/, Barbara: Marie jeho života (Marie jego życia; LF, Praha, Lidové nakladatelství 1979) - přel. Vendulka Zapletalová
Wajda, Andrzej: Zločin a trest (Zbrodnia i kara; D, premiéra Ostrava, Státní divadlo 1990) - přel. Ladislav Slíva
Wańkowicz, Melchior: Westerplatte / Zpěv o Hubalovi (Westerplate; P, in: Westerplatte / Zpěv o Hubalovi, Praha, Vyšehrad 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Wańkowicz, Melchior: Zpěv o Hubalovi (Hubalczycy; P, in: Westerplatte / Zpěv o Hubalovi, Praha, Vyšehrad 1979) - přel. Jaroslav Simonides
Wantuła, Leon: Luiza (Romans Luizy; R, Praha, Lidové nakladatelství, 1979) - přel. Helena Stachová
Wantuła, Leon: Zrozeni v dýmu (Urodzeni w dymach; R, Ostrava, Profil 1977) - přel. Josef Vlášek
Wasilewska, Wanda: Ujařmená země (Ziemia w jarzmie; R, Praha, Svoboda 1950) - přel. Jaroslav Janouch
Wasilewska /Wasilewská/, Wanda: Pokojík v podkroví (Pokój na poddaszu; dětská literatura, Praha, Orbis 1948; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960) - přel. Zdeňka Galasová-Brdlíková [jako Zdeňka Galasová]
Wasilewska /Wasilewská/, Wanda: Za obět padli jste (...że padliœćie w boju; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1960) - přel. Bořivoj Křemenák
Wasylkowski, Janusz: Šilhavé myšlenky (Myœli nieco zezowate; výbor aforismů, Světová literatura, 4/1988) - přel. Jan Pišta
Wawiłow /Wawiłowová/, Danuta: Žhavá koule (Goršca skorupa; P pro děti, in : Dobré ráno, dobrý den, Praha Albatros 1990) - přel. Olga Hostovská
Ważyk, Adam: Labyrint (VB, Praha, 1972) - přel. Jan Pilař
Wernic, Wiesław: Stopy vedou prérií (Tropy wiodš przez prerię; R, Praha, Mladá fronta 1972) - přel. Irena Dvořáková
Weyssenhoff, Józef: Sobol a panna (Soból i panna, Żywot i myœli Zygmunta Podfilipskiego; R, in: Sobol a panna / Život a myšlenky Zikmunda Podfilipského, Praha, Odeon 1988) - přel. Helena Stachová
Weyssenhoff, Józef: Život a myšlenky Zikmunda Podfilipského (Soból i panna, Żywot i myœli Zygmunta Podfilipskiego; R, in: Sobol a panna / Život a myšlenky Zikmunda Podfilipského, Praha, Odeon 1988) - přel. Helena Stachová
Wieczerska /Wieczerská/, Janina: Úkol z počtů (Lekcja dzielenia; R, Praha, Lidové nakladatelství 1981) - přel. Helena Stachová
Wilczek, Jan: Číslo 16 vyrábí (Numer 16 produkuje; próza, Praha, Mír 1951)- přel. Josef Rudolf Burian
Wilczyński, Karol: Smrt přichází každý měsíc (Œmierć przychodzi co miesišc; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Mojmíra Janišová
Wilkowski, Jan - Moszcyński, Ladysław: Giňol v Paříži (Guinol v tarapatach; D [loutková hra pro děti], Praha, Dilia 1967; premiéra Liberec, Severočeské loutkové divadlo 1968) - přel. Ladislav Dvorský
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Blázen a jeptiška (Wariat i zakonnica; D, in: Hry, Praha, Odeon 1985; in: Hry, Praha, Odeon 1986; in: Hry, Praha, Odeon 1990) - přel. Helena Stachová
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Bláznivá lokomotiva (Szałona lokomotywa; D, in: Hry, Praha, Odeon 1985; in: Hry, Praha, Odeon 1986; in: Hry, Praha, Odeon 1990) - přel. Jaroslav Simonides
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Matka (Matka; D, in: Hry, Praha, Odeon 1985; in: Hry, Praha, Odeon 1986; in: Hry, Praha, Odeon 1990) - přel. Helena Stachová
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Ševci (Szewcy; D, in: Hry, Praha, Odeon 1985; Praha, Odeon 1986; in: Hry, Praha, Odeon 1990) - přel. Erich Sojka
Witkiewicz, Stanisław Ignacy: Vodní slípka (Kurka wodna; D, Praha, Dilia 1968) - přel. Helena Stachová
Wittlin, Jerzy: Průvodce bezbranného člověka, Průvodce grafomana, průvodce životem rodinným a společenským, průvodce šéfa, průvodce lásky, průvodce nervózních lidí, průvodce petenta (výbor úvah [originály neuvedeny], Praha, Mladá fronta 1974) - přel. Oldřich Syrovátka
Wojtyła, Karol: Píseň o třpytu vody (VB, in: Píseň o třpytu vody, Praha, Univerzum 1990) - přel. Helena Stachová
Wojtyła, Karol: Prameny a ruce (Poezje i dramaty; výbor, Olomouc, Velehrad 1995) - přel. Iveta Mikešová a Václav Burian
Wojtyła, Karol: Před zlatnickým krámem (Przed sklepem jubilera; D, in: Píseň o třpytu vody, Praha, Univerzum 1990) - přel. Helena Stachová
Wojtyła, Karol: Vyzařování otcovství (Promieniowanie ojcostwa; D, Praha, Scéna - Eurofórum 1990) - přel. Helena Stachová
Wolak /Wolaková/ Ewa: Plavecké ostrovy (Archipelag żeglarzy; cestopis, Praha, Orbis 1975) - přel. Helena Stachová
Wolanowski, Lucian: Neklidné Tichomoří (Ocean nie bardzo spokojny; LF, Praha, Svoboda 1970) - přel. Anetta Balajková
Wolanowski, Lucjan: Horko a horečka (Upał i goracka; LF, Praha, Avicenum 1975) - přel. Anetta Balajková
Wolanowski, Lucjan: Nepříliš tiché Tichomoří (Lšdy i ludy; cestopis, Praha, Panorama 1983) - přel. Helena Stachová
Wołowski, Jacek: Voláno z Varšavy. Zápisky rozhlasového reportéra (Tak było; LF, Praha, Naše vojsko 1949) - přel. Josef Bečka
Wolski, Juliusz: Chlapci z Parkové ulice (Chłopcy z ulicy Parkowej; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Jan Malík
Woroszylski, Wiktor: Kde jsi, Cyrile? (Cyryl, gdzie jesteŸ; R, Praha, Svoboda 1965) - přel. Olga Neveršilová
Woroszylski, Wiktor: Na minutku o mamutku (VB [dětská literatura], Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1968) - přel. Josef Brukner a Olga Hostovská
Wuttková, Britta: Homunkulus z triptychu (Homunculus z tryptyku; R, Praha, Svoboda 1982) - přel. Zdenka Koutenská
Wygodzki, Stanisław: Setkání (Spotkania; PP, Praha, Československý spisovatel 1952) - přel. Helena Teigová
Wygodzki, Stanisław: V dešti (VP, Praha, SNKLU 1965) - přel. Hana Jechová
Wyka, Kazimierz: O potřebě literární historie (výbor literárněhistorických statí z knih Pogranicze powieœci, Życie na niby a O potrzebie historii literatury; Praha, Československý spisovatel 1975) - přel. Josef Vlášek, Otakar Bartoš, Marie Havránková
Wyspiański, Stanisław: Varšavanka (Warszawianka; D, Praha, Dilia 1969; in: Varšavanka / Veselka, Praha, Odeon 1988) - přel. Jaroslav Simonides
Wyspiański, Stanisław: Veselka (Wesele; D, Praha, Dilia 1983; in: Varšavanka / Veselka, Praha, Odeon 1988) - přel. Erich Sojka
Za mír světa (VP [21 povídek], Praha, Dílo 1949) - přel. Helena Teigová
Zajdel, Janusz A.: Limes inferior (Limes inferior; R, Praha, Odeon 1989) - přel. Jaroslav Olša, Jr.
Zajdel, Janusz A.: Vynález profesora van Troffa (Cylinder van Troffa; sci-fi, Praha, Mladá fronta 1983) - přel. Helena Stachová
Zajdel, Janusz: Právo na návrat (Prawo do powrotu; R, in: Pozemšané a mimozemšané, Praha, Svoboda 1981) - přel. Pavel Weigel
Zajdler, Ludwik: Atlantida (Atlantyda; LF, Praha, Orbis 1972; Praha, Orbis 1973) - přel. Helena Stachová
Zaniewski, Andrzej: Potkan (Szczur; próza, Praha, Odeon 1990) - přel. Erich Sojka
Zanussi, Krzysztof: Struktura krystalu (Scenariusze filmowe; scénáře, Praha, Mladá fronta 1981) - přel. Helena Stachová
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Katka Karyatida (Kaœka Karyatida; R, Praha, SNKLHU 1961; jako Katka Praha, Lidové nakladatelství 1970) - přel. Vendulka Zapletalová
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Morálka paní Dulské (Moralnoœć pani Dulskiej; D, Praha, Dilia 1967; Praha, Dilia 1971) - přel. Jaroslav Simonides
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Sezónní láska (Sezonowa miloœć; R, Praha, Svoboda 1973) - přel. Helena Stachová
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Slečna Maličevská (Panna Maliczewska; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1956; Praha, Orbis 1960) - přel. Mojmíra Janišová
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Škýz (Skiz; D, premiéra Ostrava, Umělecká agentura Krajského podniku pro film, komcerty a estrády 1974) - přel. Ladislav Slíva
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Trumf (Skiz; D, Praha, Dilia 1972) - přel. Jaroslav Simonides
Zapolska /Zapolská/, Gabriela: Žabička (Żabusia; D, Český Těšín, Těšínské divadlo 1975) - přel. Ladislav Slíva
Zapolska /Zapolská/,Gabriela: Bílý hyacint (Córka Tuœki; R, Praha, Svoboda 1974) - přel. Helena Stachová
Zapolska /Zapolská, Gabriela: Čtveřice (Ich czworo; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1955) - přel. Karel Málek
Zapolska /Zápolská/, Gabriela: Morálka paní Dulské (Moralnoœć pani Dulskiej; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství [rok neuveden]; Praha, České divadelní a literární jednatelství 1953) - přel. Jaromír Doležal [jako Jaromír K. Pojezdný]
Zarzycka, Irena: Divoška Ita (R, Praha, Vladimír Zrubecký 1940) - přel. Josef Kostohryz
Zawieyski, Jerzy: Vlasy Bereniky (Wysoka œciana; D, premiéra Český Těšín, Těšínské divadlo 1971) - přel. Ladislav Slíva
Zawieyski, Jerzy: Vysoká stěna (Wysoka œciana; D, Praha, Dilia 1962) - přel. Mojmíra Janišová
Zbych, Andrzej: S nasazením života (Stawka większa niż życie; R [2 svazky], Praha, Naše vojsko 1972) - přel. Vilém Hejl [jako Vladimír Hudec]
Zeliński, Stanisław: Sny pod Fumarolou (Sny pod Fumarolš; N, in: Pět polských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Otakar Bartoš
Zieleniec, Leon: Žaláře nás nezlomily (Na trudnym szlaku; LF, Praha, Nakladatelství politické literatury 1963) - přel. Gabriel Laub
Zieliński, Stanisław: Dno misky (Dno miski; R, Praha, Naše vojsko 1964) - přel. Helena Teigová
Ziemkiewicz, Rafał A.: Červené koberce, odměřený krok (Czerwone dywany, odmierzony krok; PP, Kuřim, AF167 1997) - přel. Pavel Weigel
Zych, Jan: Gazela černá a bílá (VB, Světová literatura, 1/1975) - přel. Ludvík Štěpán
Żabiński, Jan: Proč má slon chobot a ptáci peří (Jak powstała tršba słonia; dětská literatura, Praha, Státní nakladatelatví dětské knihy 1960) - přel. Jaroslav Simonides
Żeromski, Stefan: Lidé bez domova (Ludzie bezdomni; R, Praha, Svoboda 1949; Praha, Odeon 1964) - přel. Erich Sojka
Żeromski, Stefan: Popely (Popioły; R, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Hana Jechová
Żeromski, Stefan: Předjaří (Przedwioœnie; R, Praha, Odeon 1970) - přel. Anetta Balajková
Żeromski, Stefan: Rozklovou nás krkavci a vrány (Rozdziobiš nas kruki, wrony, PP, Praha, SNKLHU 1959) - přel. Helena Teigová a Vlasta Dvořáčková
Żeromski, Stefan: Věrná řeka (Wierna rzeka; P, Praha, Svoboda 1949) - přel. Josef Rumler
Żeromski /Žeromski/, Stefan: Historie hříchu (Dzieje grzechu; LF, Praha, Odeon 1990) - přel. Josef Vlášek
Żółkiewska /Zólkiewská/, Wanda: Divoch (Dzikus; R, Praha, Lidové nakladatelství 1976) - přel. Helena Stachová
Żukrowski, Wojciech: Ariadniny noci (Noce Ariadny; PP, Praha, Naše vojsko 1959) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Dny porážky (Dni klęski; R, Praha, Naše vojsko 1954) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Dům beze stěn (Dom bez œcian; R, Praha, Melantrich 1955) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Kamenné desky (Kamienne tablice; R, Praha, Odeon 1971) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Křest ohněm (Skšpani w ogniu; R, Praha, Naše vojsko 1963) - přel. Helena Stachová
Żukrowski, Wojciech: Pohádky z džungle (Ognisko w dżungli; PP, Praha Státní nakladatelství dětské knihy 1957) - přel. Helena Teigová
Żukrowski, Wojciech: Únos princezny Violínky (Porwanie w Tiutiurlistanie; dětská kniha, Praha, Albatros 1990) - přel. Irena Lexová a Jiří Žáček [verše]
Żuławski, Miroslaw: Rudá řeka (Rzeka czerwona; próza, Praha, Naše vojsko 1955)- přel. Josef Rudolf Burian
Żuławski, Mirosław: Historky mé moudré ženy (Opowieci mojej żony; PP, Praha, Odeon 1973) - přel. Vendulka Zapletalová
Żurakowski, Bogusław: Písně karlovarských pramenů (VB, Český Těšín, SNOZA 1999) - přel. Libor Martinek a Lucyna Waszková
Żurek, Jerzy: Po Hamletovi (Po Hamlecie; D, Praha, Dilia 1983; premiéra Praha, Divadlo S. K. Neumanna 1984) - přel. Irena Lexová


DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
POLSKÁ LITERATURA
OSOBNOSTI

Balajková Anetta
Bartoš Otakar
Bečka Josef
Blažek Karel
Brichtová Terezie
Brukner Josef
Burian Josef Rudolf
Burian Václav
Červenka Miroslav
Daňková Iva
Dobrovský Luboš
Doležal Jaromír
Dvorský Ladislav
Dvořáčková Vlasta
Dvořáková Irena
Fiedler Jiří
Fischl Viktor
Foglová Pavla
Frýbort Pavel
Galasová-Brdlíková Zdeňka
Halas František
Havránková Marie
Hejl Vilém
Hiršal Josef
Holan Vladimír
Holub Miroslav
Hostovská Olga
Hrubín František
Janišová Mojmíra
Janouch Jaroslav
Jarolímková Jarmila
Jechová Hana
Jungwirth František
Kostohryz Josef
Koutenská Zdenka
Křemenák Bořivoj
Laub Gabriel
Lexová Irena
Magala Andrzej
Málek Karel
Malík Jan
Martinek Libor
Matouš Josef
Měšťan Antonín
Mikešová Iveta
Nakládal Lubomír
Nechvátal František
Neumann Stanislav
Neumannová-Maftoul Marcela
Neveršilová Olga
Olša Jaroslav, Jr.
Ondrášková Karla
Pilař Jan
Pišta Jan
Provazníková Pavla
Rafaj Oldřich
Renč Václav
Rumler Josef
Rusinský Milan
Simonides Jaroslav
Slabý Zdeněk Karel
Slíva Ladislav
Smetanová Jindřiška
Sojka Erich
Stachová Helena
Stankovič Andrej
Strnadel Josef
Syrovátka Oldřich
Štěpán Ludvík
Teigová Helena
Uličný Oldřich
Vacek Jindřich
Vitoň Jan
Vlášek Josef
Vůjtek Karel
Weigel Pavel
Zapletalová Vendulka
Závada Jaroslav
Zumr Josef
Žáček Jiří