19 lipca 2013 Termin 20:00 Gdzie Nádvorie kaštieľa v Šali

Kultúra Šaľa

Mestský dom kultúry Šaľa

Poštová adresa:   
Mesto Šaľa - MsKS
Nám. Sv. Trojice 7
927 15 Šaľa