Prosím, jenom mi připomeň, že všechno smysl má - CZ, PL, EN
1. říjen 2013
Prosím, jenom mi připomeň, že všechno smysl má

Až chytím sám sebe do pasti
Uvěřím, že není cesty zpátky
Uvíznu v nejhlubší propasti
Sám na sebe budu krátký
.
Až budu se jako chlapec bát
Že nevím, koho mám milovat
Prosím jenom mi připomeň
Vždyť víš, všechno smysl má
.
Až vyděsí mě, že jednou nebudu
Ztracený v bludišti iluzí
Budu zas žalovat osudu
Že za všecho můžou ti druzí
.
Až budu se jako muž bát
Jako před tím už tolikrát
Prosím jenom mi připomeň
Vždyť víš, všechno smysl má
.
Až přijmu všechna má selhání
Nadechnu život z plných plic
Pochopím, že smrt mě navždy dohání
Ale bez ní, že nezažil bych nic
.
Až budu se jako stařec bát
Odmítnu všeho se vzdát
Prosím jenom mi připomeň
Vždyť víš, všechno smysl má
...

11.10.2013

Proszę, tylko mi przypomnij, że wszystko ma sens.

Gdy schwycę sam siebie w pułapkę

Uwierzę, że nie ma drogi powrotnej

Ugrzęznę w najgłębszej przepaści

Sam sobie nie dorównam.


Gdy będę się jak chłopiec bać,

że nie wiem, kogo mam kochać,

proszę, tylko mi przypomnij,

przecież wiesz, wszystko ma sens.


Gdy wystraszę się, że raz nie będę

zgubiony w labiryncie iluzji,

będę znowu skarżyć się na los,

że za wszystko są winni ci inni.


Gdy jak mężczyzna będę się bać,

jak przed tym już tyle razy,

proszę, tylko mi przypomnij,

przecież wiesz, wszystko ma sens.


Gdy przyjmą wszystkie moje kłamstwa,

wciągnę życie pełnią płuc,

zrozumiem, że śmierć mnie na zawsze doścignie,

ale bez niej nie przeżyłbym nic.


Gdy jak starzec będę się bać,

odmówię zrzec się wszystkiego,

proszę, tylko mi przypomnij,

przecież wiesz, wszystko ma sens.
11.10.2013

Please, remind me only, that all makes sense


As soon as I catch myself in the trap

I will believe there is no road back

I will get stuck in the deepest precipice

I will not match with myself


As soon as I will be afraid like a boy

that I do not know who I have to love

Please, remind me only

You know too, all makes sense


As soon as it will scare me that

once I will not be

lost in the maze of illusion

I will prosecute fate again

that others are guilty for all.


As soon as I will be afraid as a man

Like already so many times before

Please, remind me only

You know, too, all makes sense


As soon as I will accept all my failure

Breathing in life with my full lungs

I will understand that death will catch up with me forever.

But I will experience nothing without it.


As soon as I will be afraid as an old man

I will refuse to give up of all

Please, remind me only

You know too, all makes sense