Jan writes: "In Croatia shooting the film of Petr Vachler "The secret and the meaning of life". The sun, the sea and the mattress."

Foto: Andrea Kerestešová. V Chorvatsku při dotáčení několika scén do filmu Petra Vachlera "Tajemství a smysl života". Slunce, moře a nafukovací guma. (4 zdjęcia)