Jan Budař hostem 6. Dobročinné aukce Diakonie Vsetín

http://mestovsetin.cz/jan-budar-hostem-6-dobrocinne-aukce-diakonie-vsetin/d-515108


Jan Budař hostem 6. Dobročinné aukce Diakonie Vsetín

Pozvánka - Diakonie aukce 2014
Herec a hudebník Jan Budař přijal pozvání Diakonie Vsetín k vedení dražby šesté dobročinné aukce. Dražit se bude přes padesát uměleckých děl valašských umělců, nebudou ovšem chybět ani rukodělné výrobky dětí a seniorů, které vznikaly v tvořivých dílnách Diakonie. Aukce se uskuteční v sobotu 22. listopadu od 17 hodin ve Vsetíně na Maštaliskách.
 

Odkazy


 
 

Herec a hudebník Jan Budař přijal pozvání Diakonie Vsetín k vedení dražby šesté dobročinné aukce. Dražit se bude přes padesát uměleckých děl valašských umělců, nebudou ovšem chybět ani rukodělné výrobky dětí a seniorů, které vznikaly v tvořivých dílnách Diakonie. Aukce se uskuteční v sobotu 22. listopadu od 17 hodin ve Vsetíně na Maštaliskách.
 
Obraz od Maxe Švabinského a Ivana Hapky, cínovaný šperk „Štěstí a zdraví ti přináším“ od Sylvy Šmardové či výrobky z keramiky a kůže – to vše můžete získat v dražbě 6. Dobročinné aukce Diakonie Vsetín. „Již druhým rokem dávám Diakonii do aukce svou keramiku a grafiku, je to pro mě cesta, jak její práci podpořit“, sdělila rožnovská výtvarnice Ludmila Vašková. Do aukce věnoval svůj umělecký výrobek i jeden z nejznámějších českých designérů, akademický sochař Rony Plesl, který je věhlasný svým novátorským designem skla. Do aukce věnoval mísu Bubliny, která vznikala v Železnobrodských sklárnách.  A tak se můžete těšit na opravdu bohatý výběr dražených děl – katalog bude k nahlédnutí začátkem listopadu na stránkách Diakonie Vsetín.
 
Role licitátora se letos ujme herec a hudebník Jan Budař. „Na aukci se už moc těším a do Vsetína přivezu svoje nejnovější CD „Lehce probuzený“ s osobním věnováním, které předám nejštědřejšímu dražiteli“, vzkazuje herec. Ještě dříve, než se však ozve první úder kladívka, čeká přítomné krátký program a hudební recitál francouzské zpěvačky Céline Bossu, s kytarovým doprovodem Jiřího Martinů.  
 
Výtěžek aukce půjde na projekt Blíže k Harmonii. „Získané finanční prostředky použijeme na výdaje spojené s přechodným pobytem seniorů v náhradních prostorách, po dobu rekonstrukce Domova Ohrada“, vysvětlil Dan Žárský, ředitel Diakonie Vsetín.
 
Letošní šestá Dobročinná aukce navazuje na pět předchozích ročníků. Lidé, kteří darovali do aukcí svá díla a výrobky i samotní dražitelé, tak pomohli svými finančními prostředky k dokončení úprav Domova Jabloňová; k celkové rekonstrukci přilehlé zahrady nebo zakoupení nového automobilu pro službu denního stacionáře Zahrada.
Rezervace vstupenek: na telefonu 571 420 617 nebo mobilu 739 244 797 - Najtová Jana. Případně emailem: najtova.vsetin@diakonie.cz. Cena vstupného je 150 Kč.
 
Záštitu nad aukcí převzala Mgr. Taťána Valentová Nersesjan, radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin.